Vikilugʻat:Konsensus

Vikilug‘atdan olingan

Vikilug'atda sodir bo'layotgan barcha jarayonlar konsensus izlash bilan bog'liq.

Maqolalarni tahrirlashda konsensusga odatda tabiiy ravishda erishiladi - ishtirokchilardan biri istalgan Vikilug'at sahifasiga tahrir yoki qo'shimcha kiritgandan so'ng, bu o'zgarishni ko'rgan har bir kishi uni o'zgartirish yoki bekor qilish yoki kuchda qoldirish orqali unga munosabat bildirishi mumkin. Munosabat bildirilmasligi, agar ishtirokchilarning yetarli qismi bu haqda xabardor bo'lsa, bu o'zgartirishga rozilik belgisidir. Vikilug'at qoidalari va yo'riqnomalariga o'zgartirishlar kiritilganda, rejalashtirilgan o'zgarishlar yanada yuqori darajada konsensusga erishishni ta'minlash uchun tegishli forumlar orqali hamjamiyatga yetkazilishi kerak.