abandon

Vikilug‘atdan olingan

Abandon (frans. abandon – rad qilish, nimanidir qoldirib/tashlab ketmoq) – 1) jarima to‘lash yo‘li bilan bitimdan chiqish; 2) sug‘urtalanuvchi shaxsning ma’lum vaziyatlarda, sug‘urtaning jami summasini sug‘urta kompaniyasi foydasiga to‘lash sharti bilan, sug‘urtalangan mol-mulkka bo‘lgan huquqlaridan voz kechishini bildiradi. Bu holat, dengiz sug‘urtasida sug‘urta ob’yektining halokati ro‘y bergan taqdirda, ob’yekt, ya’ni kema dom-daraksiz yo‘qolganda, yetkazilgan zararni qoplashning yoki yukni belgilangan joyga yetkazishning iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo‘lmagan, shuningdek sug‘urta ob’yektini noqonuniy egallab olishga o‘xshash xavf-xatarlar oldindan kelishib olingan hollarda qo‘llaniladi.

Adabiyotlar ro'yxati[tahrirlash]

1.Аванесова Г.А., Воронкова Л.П., Маслов В.И., Фролов А.И. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник/ Т 86, - М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с. ISBN 5-7567-0266-0