Vikilugʻat:Sahifalarni oʻchirish

Vikilug‘atdan olingan

Administratorlarning vazifalaridan biri maqolalarni oʻchirishdir.

Maqola oʻchirilishi mumkin, agar:

  • Bu vandalizm natijasi va avvalgi foydali versiyalari yoʻq boʻlsa;
  • Vikilugʻat va uning oʻquvchilari uchun hech qanday ahamiyatga ega emas boʻlsa;
  • Tarkibida reklama materiallari mavjud boʻlsa;
  • Mualliflik huquqini buzadigan (masalan, boshqa veb-saytdan koʻchirilgan) boʻlsa;
  • Boshqa tilda va ilmiy uslubda yozilmagan boʻlsa.

Iltimos, maqolani oʻchirish uchun yuqoridagi shartlardan kamida bittasiga javob bersa, uni oʻchirish sabablari haqida savollar bilan administratorlarga murojaat qilmang.