Indeks:OʻTEL III

Vikilug‘atdan olingan

A[tahrirlash]

 1. abgor
 2. abzal
 3. abroʻ
 4. avbosh
 5. avra
 6. agar
 7. ajdar
 8. ajdarho
 9. azbaroyi
 10. aybdor
 11. amaki
 12. amakivachcha
 13. andava
 14. andavalamoq
 15. andaza
 16. andak
 17. andarmon
 18. andarmon boʻlmoq
 19. andisha
 20. anduh
 21. anjir
 22. anjom
 23. anjuman
 24. anor
 25. apkash
 26. arava
 27. aravakash
 28. aravasoz
 29. arayish
 30. araqxoʻr
 31. ardob
 32. arzanda
 33. arzdod
 34. arzon
 35. arzon-garov
 36. asp
 37. astar
 38. astar-avra
 39. astar-avrasini agʻdarmoq
 40. astarlik
 41. astoydil
 42. afsona
 43. afsonaviy
 44. afsus
 45. afsuslanmoq
 46. aftodahol
 47. afgʻon
 48. ahd-paymon
 49. ahdu paymon

B[tahrirlash]

 1. b
 2. badavlat
 3. badar
 4. badargʻa
 5. badaxloq
 6. badbaxt
 7. badbashara
 8. badbin
 9. badbinlik
 10. badburush
 11. badboʻy
 12. badgir
 13. badgumon
 14. badjahl
 15. badkirdor
 16. badnafs
 17. badnom
 18. badrap
 19. badraf
 20. badrafxona
 21. badroʻy
 22. badfeʼl
 23. badxat
 24. badxoʻr
 25. badqovoq
 26. badhazm
 27. bajo
 28. bajonudil
 29. bazm
 30. bazmi jamshid
 31. bazur
 32. balli
 33. balogardon
 34. baloxoʻr
 35. balgʻami
 36. bamaylixotir
 37. bamaslahat
 38. bamaʼni
 39. bamisoli
 40. bangi
 41. band
 42. banda
 43. bandalik
 44. bandalikni bajo qilmoq
 45. bandi
 46. banogoh
 47. baobroʻ
 48. baravar
 49. baravariga
 50. baravarlashmoq
 51. barbod
 52. barbod boʻlmoq
 53. barvasta
 54. barvaqt
 55. bargak
 56. bargizub
 57. bargikaram
 58. bardam
 59. bardosh
 60. barikaram
 61. barkamol
 62. barkash
 63. barpo
 64. barpo boʻlmoq
 65. barra
 66. barham
 67. barham bermoq
 68. barhaq
 69. bas
 70. bas qilmoq
 71. bastakor
 72. battar
 73. battarlashmoq
 74. bafurja
 75. baxya
 76. baxt
 77. baxtiyor
 78. baxshida
 79. baxshida qilmoq
 80. bachadon
 81. bachkana
 82. bachkanaboz
 83. bachkanabozlik
 84. bachkanalik
 85. bachki
 86. bachkilamoq
 87. bachcha
 88. bachchataloq
 89. bachchagʻar
 90. basharti
 91. baʼdaz
 92. baqavli
 93. baqadrihol
 94. baqamti
 95. baquvvat
 96. bagʻoyat
 97. bahavo
 98. baham
 99. bahamjihat
 100. baharnav
 101. baholamoq
 102. baholi qudrat
 103. bahona
 104. bahonachi
 105. bahramand
 106. bahramand boʻlmoq
 107. bahuzur
 108. beadab
 109. beadablik
 110. beadad
 111. beayb
 112. beamr
 113. beandisha
 114. bearmon
 115. bebaraka
 116. bebaqo
 117. bebahra
 118. bebahra boʻlmoq
 119. bebosh
 120. beboshlik
 121. beburd
 122. beburd boʻlmoq
 123. beva
 124. beva-bechora
 125. bevatan
 126. bevafo
 127. bevafolik qilmoq
 128. bevosita
 129. begona
 130. begonalashmoq
 131. begonasiramoq
 132. bedazor
 133. bedanaboz
 134. bedapoya
 135. bedarak
 136. bedaxmaza
 137. bedil
 138. bedona
 139. bedor
 140. bejiz
 141. bejirim
 142. bejo
 143. bejoy
 144. bezarar
 145. bezaxa
 146. beziyon
 147. bezori
 148. bezorijon
 149. bezorilik qilmoq
 150. beibo
 151. beijozat
 152. beiz
 153. beillat
 154. beistisno
 155. beixtiyor
 156. beish
 157. beishkal
 158. bekam-u koʻst
 159. bekzoda
 160. bekor
 161. bekorga
 162. bekordan bekorga
 163. bekorchi
 164. beldor
 165. bemavrid
 166. bemador
 167. bemaza
 168. bemazagarchilik
 169. bemalol
 170. bemaslahat
 171. bemashaqqat
 172. bemaʼni
 173. bemaʼnigarchilik
 174. bemahal
 175. beminnat
 176. bemuruvvat
 177. bemuhlat
 178. benavbat
 179. benavo
 180. benazir
 181. benom-u nishon
 182. benomus
 183. benuqson
 184. beobroʻ
 185. beozor
 186. beomon
 187. beor
 188. beparvo
 189. beparvolik
 190. beparda
 191. bepoyon
 192. bepul
 193. berahm
 194. besaramjon
 195. besaranjom
 196. betavfiq
 197. betayin
 198. betakalluf
 199. betamiz
 200. betaraf
 201. betaraflik
 202. betartib
 203. betashvish
 204. betahlika
 205. betinim
 206. betob
 207. betoqat
 208. betoqatlanmoq
 209. befarzand
 210. befarosat
 211. befarq
 212. befahm
 213. befoyda
 214. bexabar
 215. bexavotir
 216. bexarxasha
 217. bexatar
 218. bexato
 219. bexislat
 220. bexosiyat
 221. bexostan
 222. bexostdan
 223. bexud
 224. bechiz
 225. bechora
 226. beshafqat
 227. beshikast
 228. beqaror
 229. beqiyos
 230. bequvvat
 231. begʻalva
 232. begʻam
 233. begʻaraz
 234. begʻubor
 235. behad
 236. behayo
 237. behalovat
 238. behafsala
 239. behikmat
 240. behisob
 241. behol
 242. behuzur
 243. behurmat
 244. behush
 245. bidʼatkor
 246. biyobon
 247. bilimdon
 248. billur
 249. binafsha
 250. binobarin
 251. binoyi
 252. binoyiday
 253. binokor
 254. birvarakayiga
 255. birodar
 256. birodarlashmoq
 257. birodarlik
 258. bisyor
 259. bihisht
 260. bobokalon
 261. bovar
 262. bod
 263. bodom
 264. bodomzor
 265. bodomqovoq
 266. bodring
 267. bojxona
 268. bojxonachi
 269. bozor
 270. bozorbop
 271. bozorgir
 272. boyvachcha
 273. boyvuchcha
 274. boyon
 275. bok
 276. bolajon
 277. bolish
 278. boloxona
 279. boloxonador
 280. boloxonali
 281. bolxona
 282. bomaslahat
 283. bomdod
 284. bong
 285. bonu
 286. bop
 287. boplamoq
 288. bor
 289. bor-bud
 290. bordon
 291. bosmaxona
 292. botir
 293. boumid
 294. boxabar
 295. boqibegʻa m
 296. boqimonda
 297. bogʻbon
 298. bogʻdor
 299. bogʻdorchilik
 300. bogʻiston
 301. bogʻ-u boʻston
 302. bogʻcha
 303. bud-u shud
 304. buzi
 305. buzruk
 306. buzrukvor
 307. buyruqboz
 308. buyruqomiz
 309. bulbul
 310. bunyod
 311. bunyodkor
 312. burd
 313. burda
 314. burda-burda qilmoq
 315. burdalamoq
 316. burda-surda
 317. buromad
 318. burro
 319. burunaki
 320. burundor
 321. but
 322. buta
 323. butazor
 324. butparast
 325. butxona
 326. bugʻdoyzor
 327. bugʻdoykor
 328. bugʻdoypoya
 329. boʻy
 330. boʻy-bast
 331. boʻydor
 332. boʻyra
 333. boʻrikalla
 334. boʻsa
 335. boʻston
 336. boʻstonliq
 337. boʻshtob

V[tahrirlash]

 1. v
 2. vazmin
 3. vayron
 4. vayrona
 5. vayrongarchilik
 6. vayron-talqon qilmoq
 7. vakolatxona
 8. valish
 9. vannaxona
 10. varaqi
 11. vafodor
 12. vaʼdaboz
 13. vaʼdabozlik
 14. vaqt-bevaqt
 15. vaqtxushlik
 16. vaholanki
 17. vahshiyona
 18. vobasta
 19. vodarigʻo

G[tahrirlash]

 1. g
 2. gadoy
 3. gajak
 4. gaz
 5. gazak
 6. gazan
 7. gazanda
 8. gazetxon
 9. gazlamoq
 10. gazlama
 11. gazlamafurush
 12. gazmol
 13. gazchoʻp
 14. ganda
 15. ganj
 16. ganjina
 17. ganchkor
 18. gap
 19. gap-gashtak
 20. gapdon
 21. gapirmoq
 22. gapsotar
 23. gar
 24. gard
 25. gardan
 26. gardish
 27. garmdori
 28. garmsel
 29. garov
 30. garchand
 31. garchi
 32. gasht
 33. gashtak
 34. gahi
 35. gijja
 36. giyoh
 37. giyohvand
 38. gil
 39. gilam
 40. gilamdoʻz
 41. gilvata
 42. gilmoya
 43. gilos
 44. giloszor
 45. gina
 46. ginador
 47. gird
 48. girdbod
 49. girdikapalak
 50. girdob
 51. giriftor
 52. girya
 53. giryon
 54. giryona
 55. govron
 56. goh goh
 57. goh xud
 58. gohi
 59. goho
 60. guvoh
 61. guvohnoma
 62. gugurt
 63. guzar
 64. gul
 65. gulandom
 66. gulbadan
 67. gulband
 68. gulbarg
 69. gulbahor
 70. gulbeor
 71. gulbogʻ
 72. gulgun
 73. guldasta
 74. guldon
 75. guldor
 76. gulzor
 77. guliston
 78. gulkaram
 79. gulkor
 80. gulkosa
 81. gulkoʻrpa
 82. gullamoq
 83. gulmohi
 84. gulnor
 85. gulob
 86. gulraʼno
 87. gulroʻ
 88. gulsapsar
 89. gultoj
 90. gultojixoʻroz
 91. guluzor
 92. gulxayri
 93. gulxan
 94. gulxona
 95. gulchambar
 96. gulchehra
 97. gulchi
 98. gulchin
 99. gulchinor
 100. gulshan
 101. gulqaychi
 102. gulqand
 103. gulqogʻoz
 104. gulgʻuncha
 105. gulhamishabahor
 106. gumashta
 107. gumbaz
 108. gumbazsimon
 109. gumdon
 110. gumdon boʻlmoq
 111. gumon
 112. gumona
 113. gumondor
 114. gumonsiramoq
 115. gumron
 116. gumroh
 117. gunafsha
 118. gunoh
 119. gunohkor
 120. gurzi
 121. gurunch
 122. guruh
 123. guruhboz
 124. guruhbozlik
 125. gustox
 126. guftugoʻ
 127. gushna
 128. goʻyo
 129. goʻl
 130. goʻr
 131. goʻrkov
 132. goʻrsoʻxta
 133. goʻsh
 134. goʻsha
 135. goʻsht
 136. goʻshtdor
 137. goʻshtkuydi
 138. goʻshtxoʻr

D[tahrirlash]

 1. davlatmand
 2. davra
 3. davron
 4. dazmol
 5. dazmollamoq
 6. dala-dasht
 7. dalatob
 8. dam dam
 9. dam-badam
 10. damgir
 11. damlamoq
 12. damma-dam
 13. danak
 14. dandana
 15. dandon
 16. dara
 17. darax
 18. daraxt
 19. daraxtzor
 20. darbadar
 21. darband
 22. darvesh
 23. darveshnamo
 24. darveshona
 25. darveshsifat
 26. darvish
 27. darvoza
 28. darvozabon
 29. darvozaxona
 30. darvoqe
 31. dargoh
 32. dargumon
 33. dard
 34. dardi bedavo
 35. dardisar
 36. dardlashmoq
 37. dardmand
 38. dardchil
 39. darz
 40. darigʻ
 41. darigʻo
 42. daryo
 43. darkor
 44. darmana
 45. darmon
 46. darmonsizlanmoq
 47. darmonsizlik
 48. daroz
 49. daroyi
 50. daromad
 51. darparda
 52. darra
 53. darranda
 54. darrov
 55. darsxona
 56. darcha
 57. dargʻazab
 58. darhaqiqat
 59. darhol
 60. dast
 61. dasta
 62. dastavval
 63. dastak
 64. dastalamoq
 65. dastalik
 66. dastarra
 67. dastarxon
 68. dastarxonchi
 69. dastgoh
 70. dastyor
 71. dastyorlik
 72. dastkallak
 73. dastlab
 74. dastlabgi
 75. dastmoya
 76. dastpanja
 77. dastroʻmol
 78. dasttesha
 79. dastur
 80. dasturulamal
 81. dasturxon
 82. dasturxonchi
 83. dastxat
 84. dastshoʻ
 85. daf
 86. daxldor
 87. daxma
 88. daxmaza
 89. dashnom
 90. daʼvogar
 91. daha
 92. dahan
 93. dahana
 94. dahanaki
 95. dahyak
 96. dahsar
 97. debocha
 98. dev
 99. devzira
 100. devkor
 101. devkorona
 102. devona
 103. devor
 104. devor-darmiyon
 105. devoriy
 106. devpechak
 107. degrez
 108. dekcha
 109. did
 110. diyda
 111. diydagiryon
 112. diydor
 113. dil
 114. dilafgor
 115. dilafruz
 116. dilband
 117. dilbar
 118. dilgir
 119. dildor
 120. dilikaptar
 121. dilkash
 122. dilkusho
 123. dilnavoz
 124. dilovar
 125. dilozor
 126. diloro
 127. dilorom
 128. dilpazir
 129. dilpora
 130. dilrabo
 131. dilsiyohlik
 132. dilsuz
 133. diltang
 134. diltortar
 135. dilxasta
 136. dilxiroj
 137. dilxoh
 138. dilxun
 139. dilxush
 140. dilshikasta
 141. dilshod
 142. dimogʻ
 143. dimogʻdor
 144. dimogʻ-firoq qilmoq
 145. dindor
 146. dod
 147. dolon
 148. dolchin
 149. domangir
 150. dona
 151. donabay
 152. donador
 153. dongdor
 154. donishmand
 155. dono
 156. dor
 157. dori
 158. dorivor
 159. dorigar
 160. dorixona
 161. dorpech
 162. duvarak
 163. dugona
 164. dugoh
 165. dud
 166. dudama
 167. duk
 168. dumba
 169. dumbador
 170. dumbul
 171. dumdor
 172. duradgor
 173. duraya
 174. durafshon
 175. durbin
 176. durda
 177. dur-daroz
 178. duroʻya
 179. dutor
 180. duchor
 181. dushanba
 182. dushvor
 183. doʻzax
 184. doʻzaxi
 185. doʻkondor
 186. doʻl
 187. doʻlana
 188. doʻstona

J[tahrirlash]

 1. j
 2. javdar
 3. javdari
 4. javobgar
 5. jangari
 6. jangovar
 7. jangchi
 8. jafokash
 9. jafokor
 10. jahongashta
 11. jahongir
 12. jigarband
 13. jinoyatkorona
 14. jigʻa
 15. jodugar
 16. joy
 17. joynamoz
 18. jom
 19. jomashov
 20. jonajon
 21. jonzot
 22. jonivor
 23. jonkuyar
 24. jonon
 25. jonona
 26. jonsarak
 27. jon-u dilim bilan
 28. juvoldiz
 29. juvon
 30. juvonmarg
 31. junbish
 32. joʻyak
 33. joʻyali
 34. joʻyasiz
 35. joʻr
 36. joʻra
 37. joʻraboshi
 38. joʻxorizor
 39. joʻxoripoya
 40. joʻsh
 41. joʻshmoq
 42. joʻshqin

Z[tahrirlash]

 1. zabar
 2. zabardast
 3. zada
 4. zambil
 5. zambilgʻaltak
 6. zangori
 7. zanjir
 8. zanjirband
 9. zanjirlamoq
 10. zangʻar
 11. zarafshon
 12. zarbof
 13. zargar
 14. zarda
 15. zardob
 16. zardoʻz
 17. zardoʻzi
 18. zardoʻzlik
 19. zarkokil
 20. zarpechak
 21. zarrin
 22. zarchoʻva
 23. zarhal
 24. zaxm
 25. zahar
 26. zahar-zaqqum
 27. zaharxanda
 28. zahmatkash
 29. zeb
 30. zeb-ziynat
 31. zebigardan
 32. zebo
 33. ziyoratgoh
 34. ziyrak
 35. zimziyo
 36. zimiston
 37. zinapoya
 38. zinhor
 39. ziravor
 40. zodagon
 41. zor
 42. zora
 43. zoriqmoq
 44. zorlik
 45. zormanda
 46. zogʻcha
 47. zudlik bilan
 48. zoʻr
 49. zoʻraymoq
 50. zoʻrma-zoʻraki
 51. zoʻrgʻa

I[tahrirlash]

 1. ijodkor
 2. ikkam
 3. ilmoqdor
 4. insonparvar
 5. isrofgarchilik
 6. istak
 7. istarasi issiq
 8. itvachcha
 9. itoatkor
 10. itoatkorona
 11. ixlosmand
 12. ichkilikboz
 13. ishbop
 14. ishvakor
 15. ishkom
 16. ishpech
 17. ishxona
 18. ishqiboz
 19. igʻvogar

Y[tahrirlash]

 1. yagana
 2. yagona
 3. yakandoz
 4. yakbora
 5. yakdil
 6. yakdona
 7. yakka
 8. yakkabosh
 9. yakkamoxov
 10. yakkaxon
 11. yakkachoʻp
 12. yakkaqoʻl
 13. yakroʻya
 14. yakson qilmoq
 15. yaktak
 16. yaktakchan
 17. yaktan
 18. yakshanba
 19. yalla-beparvo
 20. yalovbardor
 21. yaxmalak
 22. yaxna
 23. yaxob
 24. yetti yot-begonamoq
 25. yovon
 26. yodgor
 27. yoki
 28. yoldor
 29. yolpoʻsh
 30. yosuman
 31. yotoqxona
 32. yoqavayron
 33. yuvundixoʻr
 34. yukkash
 35. yulgʻunzor

K[tahrirlash]

 1. kabobpaz
 2. kabutar
 3. kavush
 4. kavushdoʻz
 5. kajbas
 6. kajbahs
 7. kajraftor
 8. kalaka
 9. kalamush
 10. kalvak
 11. kalit
 12. kallavaram
 13. kallak
 14. kallakesar
 15. kallapaz
 16. kalla-pocha
 17. kallaxum
 18. kalondimogʻ
 19. kaltabin
 20. kam
 21. kamalak
 22. kamar
 23. kamarband
 24. kamarbasta
 25. kambar
 26. kambagʻal
 27. kamgap
 28. kamgoʻsht
 29. kamyob
 30. kam-koʻst
 31. kamnamo
 32. kamomad
 33. kamon
 34. kampir
 35. kamtar
 36. kamtarona
 37. kamchil
 38. kamchilik
 39. kamqonlik
 40. kamquvvat
 41. kamhosil
 42. kana
 43. kanakunjut
 44. kanda
 45. kanizak
 46. kapa
 47. kapgir
 48. kappon
 49. kaptar
 50. kaptarboz
 51. kaptarxona
 52. karaxt
 53. karash
 54. karvon
 55. karnay
 56. karnaygul
 57. kartoshkagul
 58. kasalmand
 59. kasalxona
 60. katak
 61. katalak
 62. kafangado
 63. kashanda
 64. kashta
 65. kashtadoʻz
 66. kahrabo
 67. kemasozlik
 68. kizak
 69. kimyogar
 70. kin
 71. kina
 72. kindor
 73. kirakash
 74. kirdikor
 75. kirpech
 76. kissa
 77. kissavur
 78. kitobxon
 79. kovatok
 80. kovush
 81. kokil
 82. koranda
 83. korjoma
 84. korxona
 85. korchalon
 86. kosa
 87. kosagul
 88. koshin
 89. koshinkor
 90. koshona
 91. kuv
 92. kuldon
 93. kungura
 94. kunda
 95. kundakov
 96. kunjut
 97. kutubxona
 98. kushanda
 99. kushxona
 100. koʻzoynak
 101. koʻylakbop
 102. koʻkalamzor
 103. koʻkrakdor
 104. koʻpkari
 105. koʻrak
 106. koʻr-koʻrona
 107. koʻrnamak
 108. koʻrshapalak
 109. koʻsa
 110. koʻsanamo
 111. koʻchatzor
 112. koʻhna

L[tahrirlash]

 1. l
 2. lab-dahan
 3. labolab
 4. lagan
 5. laganbardor
 6. larza
 7. larzon
 8. lat
 9. laxta
 10. laxtak
 11. lippa
 12. loviya
 13. lojuvard
 14. lozimanda
 15. lozimomada
 16. loyxoʻrak
 17. loklamoq
 18. lolaqizgʻaldoq
 19. lofchi
 20. lungi
 21. lunj
 22. loʻla

M[tahrirlash]

 1. m
 2. mabodo
 3. madadkor
 4. majlisbozlik
 5. mazaxoʻrak
 6. mazmundor
 7. maishatboz
 8. maishatparast
 9. maygun
 10. maydagap
 11. maydalamoq
 12. mayda-chuyda
 13. maydoncha
 14. maynabozlik
 15. maynavozlik
 16. mayparast
 17. maysazor
 18. mayxona
 19. mayxoʻr
 20. makiyon
 21. makkorona
 22. maktabdor
 23. mansabdor
 24. mansabparast
 25. mantipaz
 26. manfaatdor
 27. manfaatparast
 28. marvarid
 29. marvartak
 30. margimush
 31. mard
 32. mardikor
 33. mardon
 34. mardona
 35. mardonavor
 36. mardum
 37. mardchasiga
 38. masalnavis
 39. masalchi
 40. maslahatgoʻy
 41. mastava
 42. masxaraboz
 43. matkor
 44. maftunkor
 45. mashinasozlik
 46. mashinashunoslik
 47. maʼnodor
 48. maʼrifatparvar
 49. magʻiz
 50. magʻrurona
 51. mahvash
 52. mahliqo
 53. mahmadona
 54. mahpora
 55. mahsidoʻz
 56. mahsuldor
 57. meva
 58. mevazor
 59. mevafurush
 60. meva-cheva
 61. mezbon
 62. merosxoʻr
 63. metallshunoslik
 64. mesh
 65. mehmon
 66. mehmondorchilik
 67. mehmondoʻst
 68. mehmonxona
 69. mehnatkash
 70. mehr
 71. mehribon
 72. mehrivon
 73. mehrigiyoh
 74. mehr-shafqat
 75. mijgon
 76. mijja
 77. miyoncha
 78. milkak
 79. mingdevona
 80. minnatdor
 81. minnatdorlik
 82. mirza
 83. mirzaboshi
 84. mirzaterak
 85. mirzo
 86. mirzoyi
 87. miri
 88. mirob
 89. mirshab
 90. mis
 91. miskar
 92. mix
 93. mixchoʻp
 94. mobaynida
 95. moda
 96. mozor
 97. moyana
 98. moyxoʻrak
 99. moki
 100. mola
 101. moldor
 102. molparast
 103. molxona
 104. monand
 105. mot
 106. mochagʻar
 107. mosh-guruch
 108. moshkichiri
 109. moshova
 110. moshugra
 111. moshxoʻrda
 112. mohpora
 113. muborakbod
 114. mujda
 115. mulkdor
 116. mullavachcha
 117. mullanamo
 118. mumlamoq
 119. munofiqona
 120. murda
 121. murdor
 122. murodbaxsh
 123. murojaatnoma
 124. murosa
 125. murosasozlik
 126. murchdon
 127. murgʻak
 128. mushak
 129. mushakbozlik
 130. mushkulkushod
 131. mushtipar
 132. mushtlashmoq
 133. mushtumzoʻr
 134. moʻy
 135. moʻylov
 136. moʻylovdor
 137. moʻyna
 138. moʻynadoʻz
 139. moʻysafid
 140. moʻychinak
 141. moʻri
 142. moʻr-malaxday
 143. moʻrchamiyon
 144. moʻjizakor

N[tahrirlash]

 1. n
 2. nabira
 3. navbahor
 4. navjuvon
 5. navkar
 6. navnihol
 7. navo
 8. navozanda
 9. navozish
 10. navoiyshunos
 11. navoiyshunoslik
 12. navroʻz
 13. navqiron
 14. najotkor
 15. nazar-pisand
 16. nainki
 17. nay
 18. nayza
 19. naynov
 20. nayrang
 21. nayrangboz
 22. naycha
 23. naychalamoq
 24. namakob
 25. namat
 26. namgarchilik
 27. namiqmoq
 28. namlamoq
 29. namoz
 30. namozgar
 31. namozxon
 32. namozshom
 33. namozshomgul
 34. namoyanda
 35. namoyish
 36. namoyishkorona
 37. namoyon
 38. namuna
 39. narvon
 40. nargis
 41. narx-navo
 42. nasihatomuz
 43. nasldor
 44. nafratomuz
 45. nashavand
 46. nashtar
 47. naqshdor
 48. naqshin
 49. naqshinkor
 50. nahang
 51. nevara
 52. nevara-chevara
 53. nest-nobud
 54. nigaron
 55. nigor
 56. nigoh
 57. niyoz
 58. nilufar
 59. nim
 60. nimjon
 61. nimkosa
 62. nimpushti
 63. nimrang
 64. nimta
 65. nimtatir
 66. nimcha
 67. nimchorak
 68. nish
 69. nishab
 70. nisholda
 71. nishondor
 72. nishtar
 73. nishxoʻrt
 74. nihon
 75. noaniq
 76. noahil
 77. nobakor
 78. nobop
 79. nobud
 80. nobudgarchilik
 81. novvoy
 82. novvoyxona
 83. novvat
 84. novvot
 85. novda
 86. novut
 87. novutgarchilik
 88. novqiron
 89. nogah
 90. nogahon
 91. nogiron
 92. nogoh
 93. nogohon
 94. nodon
 95. nodonlik
 96. noyob
 97. nojoʻya
 98. nozik
 99. noziklashmoq
 100. noz-istigʻno
 101. noz-karashma
 102. noiloj
 103. noinsof
 104. noinsoflik
 105. nokas
 106. nokzor
 107. nola
 108. nolimoq
 109. nolish
 110. nolon
 111. nom
 112. noma
 113. nomard
 114. nomaʼlum
 115. nomaʼqul
 116. nomaʼqulchilik
 117. nomaqbul
 118. nomahram
 119. nomdor
 120. nomzod
 121. nomma-nom
 122. nom-nishon
 123. nomuvofiq
 124. nomunosib
 125. nomutanosib
 126. non
 127. nonjiyda
 128. nontepki
 129. nontepkilik qilmoq
 130. noobod
 131. nopok
 132. nor
 133. noravo
 134. norasida
 135. noraso
 136. norasta
 137. nordon
 138. norinxoʻr
 139. norozi
 140. norozilik
 141. noskash
 142. nosoz
 143. nosozlik
 144. nosfurush
 145. notavon
 146. notayin
 147. notanish
 148. notekis
 149. notinch
 150. notinchlanmoq
 151. notob
 152. notoʻgʻri
 153. noumid
 154. noxin
 155. noxostan
 156. noxush
 157. noxushlik
 158. nochor
 159. nochorlik
 160. nosharʼiy
 161. noshod
 162. noshud
 163. noshukur
 164. nooʻrin
 165. noqobil
 166. noqulay
 167. nohaq
 168. nohaqlik
 169. nurafshon
 170. nuroniy
 171. noʻsh aylamoq

O[tahrirlash]

 1. o
 2. obaki
 3. obdasta
 4. objuvoz
 5. obi-diyda
 6. obi-yovgʻon
 7. obi-zamzam
 8. obi-ravon
 9. obi-novvot
 10. obinon
 11. obi-otash
 12. obi-rahmat
 13. obi-taom
 14. obi-tob
 15. obi-havo
 16. obi-hayot
 17. obkash
 18. obod
 19. obodlashmoq
 20. obodon
 21. obodonlik
 22. obpartov
 23. obraha
 24. obrez
 25. obroʻy
 26. obroʻli
 27. obroʻsiz
 28. obroʻsizlanmoq
 29. obxona
 30. ovoz
 31. ovoza
 32. ovora
 33. ovoragarchilik
 34. ogah
 35. ogahiy
 36. ogoh
 37. ogohlantirmoq
 38. ogohlantirish
 39. odamzod
 40. odamoxun
 41. odamxoʻr
 42. odamshavanda
 43. odilona
 44. ojizona
 45. ozod
 46. ozoda
 47. ozodalik
 48. ozodlik
 49. ozor
 50. ozorijon
 51. ozurda
 52. oyimposhsha
 53. oyina
 54. oyna
 55. oynaband
 56. oynavand
 57. oynavon
 58. oynak
 59. oyposhsha
 60. olamgir
 61. olam-jahon
 62. olampanoh
 63. olamtob
 64. olimona
 65. olmazor
 66. olmurut
 67. olov
 68. olovlanmoq
 69. olomon
 70. oltingugurt
 71. olxoʻri
 72. olcha
 73. olhirot
 74. omad
 75. ombur
 76. omilkor
 77. omixta
 78. ommabop
 79. omon-eson
 80. onson
 81. optovshuvoq
 82. orasta
 83. orzu
 84. orzu-armon
 85. orzu-istak
 86. orzumand
 87. orzu-havas
 88. oro
 89. oroyish
 90. orom
 91. orombaxsh
 92. oromgoh
 93. oromijon
 94. orosta
 95. osmonoʻpar
 96. osoyishta
 97. osoyishtalik
 98. oson
 99. osonlashmoq
 100. osonlik
 101. osonlikcha
 102. ostona
 103. osuda
 104. ot-arava
 105. otash
 106. otashzabon
 107. otashkurak
 108. otashnafas
 109. otashparast
 110. otashqalb
 111. otin
 112. otxona
 113. ofarin
 114. ofatijon
 115. oftob
 116. oftobroʻya
 117. oftobtigʻa
 118. oftobchuvoq
 119. oxir
 120. oxur
 121. osh
 122. oshyon
 123. oshyona
 124. oshifta
 125. oshiftahol
 126. oshiqona
 127. oshkor
 128. oshkora
 129. oshkoralik
 130. oshna
 131. oshna-ogʻayni
 132. oshna-ogʻaynigarchilik
 133. oshna-ogʻaynilik
 134. oshna-ogʻaynichilik
 135. oshno
 136. oshpaz
 137. oshpazlik
 138. oshpichoq
 139. oshsiramoq
 140. osh-suv
 141. oshtaxta
 142. oshxamir
 143. oshxona
 144. oshxoʻr
 145. oshxoʻrlik
 146. osh-qatiq
 147. oshqovoq
 148. oqilona
 149. oqpadar
 150. oqpalak
 151. oqshom
 152. oqshomlab
 153. ohangdor
 154. ohanrabo
 155. ohangrabo
 156. oh-zor
 157. ohu zor
 158. ohista
 159. ohor
 160. ohorlamoq
 161. ohu

P[tahrirlash]

 1. padar
 2. padari buzrukvor
 3. pajmurda
 4. pazanda
 5. pazandalik
 6. pay
 7. payvand
 8. payvandtag
 9. payvandchi
 10. payvasta
 11. paydar-pay
 12. paydo
 13. paydo boʻlmoq
 14. paykal
 15. paymon
 16. paymona
 17. paymonasi toʻldi
 18. payraxa
 19. payrov
 20. paytava
 21. payshanba
 22. paygʻambar
 23. payhon
 24. palov
 25. palovxoʻr
 26. palovxoʻrlik
 27. pand
 28. pandavoqe
 29. pand-nasihat
 30. panja
 31. panjara
 32. panjshanba
 33. panogoh
 34. panohgoh
 35. panshaxa
 36. parvarda
 37. parvardigor
 38. parvarish
 39. parvarishlamoq
 40. parvona
 41. parvona boʻlmoq
 42. pargar
 43. pardoz
 44. pardoz-andoz
 45. pardoz-andoz qilmoq
 46. pardozlamoq
 47. pari
 48. parivash
 49. parizod
 50. paripaykar
 51. pariroʻy
 52. parichehra
 53. parishon
 54. parokanda
 55. parrak
 56. parranda
 57. parrandachilik
 58. parron
 59. partov
 60. parxish
 61. parcha
 62. parchalamoq
 63. parcha-parcha
 64. parcha-purcha
 65. parqu
 66. parhez
 67. parhezdor
 68. pasaymoq
 69. past
 70. pastak
 71. past-baland
 72. pastkash
 73. pastki
 74. pastlamoq
 75. pastlik
 76. pastqam
 77. pastqamlik
 78. paxsa
 79. paxta
 80. paxtadogʻ
 81. paxtazor
 82. paxtakor
 83. paxtachilik
 84. paxtashunos
 85. paxtashunoslik
 86. pashmak
 87. pashsha
 88. pashshaxona
 89. pashshaxoʻrda
 90. pahlavon
 91. pahlavonlarcha
 92. pes
 93. pech
 94. pechak
 95. pechakgul
 96. pechan
 97. pesh
 98. peshayvon
 99. peshana
 100. peshanabogʻ
 101. peshband
 102. peshvoz
 103. peshvoz turmoq
 104. peshvoz chiqmoq
 105. peshin
 106. peshlamoq
 107. peshma-pesh
 108. peshnop
 109. peshob
 110. peshtaxta
 111. peshtoq
 112. peshqadam
 113. piyova
 114. piyozdogʻ
 115. pilla
 116. pillakash
 117. pillapoya
 118. pillachilik
 119. piltakach
 120. pinak
 121. pinhon
 122. pinhona
 123. pinhoniy
 124. pir
 125. pirovard
 126. pisand
 127. pisanda
 128. pichoqbozlik
 129. pishiq-puxta
 130. podachi
 131. podachilik
 132. podshoh
 133. podsholik
 134. poy
 135. poya
 136. poyabzal
 137. poyandoz
 138. poyafzal
 139. poygak
 140. poygah
 141. poydevol
 142. poydevor
 143. poyma-poy
 144. poymol
 145. poynak
 146. poynov
 147. poyon
 148. poyonsiz
 149. poytesha
 150. poyqadam
 151. pokdomon
 152. polvon
 153. popishak
 154. pora
 155. poraxoʻr
 156. poraxoʻrlik
 157. posangi
 158. posbon
 159. posbonlik
 160. pocha
 161. pochapoʻstin
 162. pochtaxona
 163. poshna
 164. poshsho
 165. pul
 166. puldor
 167. pullamoq
 168. purviqor
 169. puxta
 170. puxta-pishiq
 171. pushaymon
 172. pushmon
 173. pusht
 174. pushta
 175. poʻstak
 176. poʻstdumba
 177. poʻstin
 178. poʻstloq

R[tahrirlash]

 1. rav
 2. ravish
 3. ravishdosh
 4. ravo
 5. ravon
 6. ravona
 7. ravona boʻlmoq
 8. rang-barang
 9. rangpar
 10. rang-roʻy
 11. rang-tus
 12. randa
 13. randalamoq
 14. ranj
 15. ranjimoq
 16. ranjida
 17. rap
 18. rapida
 19. rappa-raso
 20. rasadxona
 21. rasvo
 22. rasvoi olam
 23. rasmana
 24. rasmona
 25. raso
 26. rasta
 27. raf
 28. raftor
 29. rashkchi
 30. rahbar
 31. rahmdil
 32. rahmdillik
 33. rahnamo
 34. rahnamolik qilmoq
 35. reja
 36. rejalashtirmoq
 37. rezavor
 38. rezalamoq
 39. rezgi
 40. riyokor
 41. riyokorlik
 42. riyokorona
 43. rizqi roʻz
 44. rizq-roʻz
 45. rishta
 46. rozi dil
 47. rom
 48. rom qilmoq
 49. rosa
 50. rostgoʻy
 51. rohatbaxsh
 52. rohatijon
 53. rux
 54. roʻbaroʻ
 55. roʻja
 56. roʻza
 57. roʻznoma
 58. roʻzgʻor
 59. roʻyjo
 60. roʻyirost
 61. roʻyixotir
 62. roʻyixush
 63. roʻyob
 64. roʻyxat
 65. roʻkach
 66. roʻmol
 67. roʻmolcha
 68. roʻpara

S[tahrirlash]

 1. s
 2. sabz
 3. sabza
 4. sabzavot
 5. sabzavotchilik
 6. sabzi
 7. sabr-bardosh
 8. savat
 9. savatbosh
 10. savdo
 11. savdogar
 12. savdogarchilik
 13. savdo-sotiq
 14. savlatdor
 15. savodxon
 16. sagbon
 17. sadpora
 18. sajdagoh
 19. sazo
 20. sazovor
 21. sazoyi
 22. sayilgoh
 23. sayrgoh
 24. saman
 25. samolyotsozlik
 26. sandiqzada
 27. sanʼatkor
 28. sanʼatkorona
 29. sanʼatshunos
 30. sanʼatshunoslik
 31. sara
 32. saramjon
 33. saranjom
 34. saranjom-sarishta
 35. sarafroz
 36. sargardon
 37. sarguzasht
 38. sardor
 39. sarishta
 40. sarkarda
 41. sarkash
 42. sarkor
 43. sarlavha
 44. sarmoya
 45. sarmoyador
 46. sarob
 47. saroy
 48. sarosima
 49. sarpo
 50. sarsari
 51. sartarash
 52. sartarashxona
 53. sartarosh
 54. sartaroshxona
 55. sartaxta
 56. sarupo
 57. sarxil
 58. sarxush
 59. sarchashma
 60. sarhad
 61. sassiqpopishak
 62. safarbar
 63. safarbarlik
 64. safobaxsh
 65. safsataboz
 66. sagʻana
 67. saharmardon
 68. saharxez
 69. sebarga
 70. segoh
 71. sedana
 72. selxona
 73. semurgʻ
 74. sepoya
 75. serbar
 76. serbarg
 77. serbezak
 78. serbola
 79. serboshoq
 80. serbutoq
 81. serboʻyoq
 82. serviqor
 83. sergap
 84. sergoʻsht
 85. serdaromad
 86. serdasturxon
 87. serdaxmaza
 88. seryogʻin
 89. serjahd
 90. serjilva
 91. serzarda
 92. serildiz
 93. sermazmun
 94. sermeva
 95. serob
 96. serobgarchilik
 97. serobchilik
 98. serpardoz
 99. sersoqol
 100. sersut
 101. sertakalluf
 102. sertashvish
 103. serunum
 104. serfarzand
 105. serxarxasha
 106. serchiqim
 107. serqatnov
 108. serquyosh
 109. sergʻayrat
 110. serhosil
 111. setor
 112. seshanba
 113. sehrgar
 114. siyna
 115. siyoh
 116. siyohdon
 117. simob
 118. simobi
 119. sipoh
 120. sirdosh
 121. sitamgar
 122. sitamkor
 123. sixmola
 124. soatsoz
 125. sovda
 126. sovdalashmoq
 127. sodda
 128. soddadil
 129. soyabon
 130. soyavon
 131. soyaki
 132. soyaparvar
 133. soya-salqin
 134. solnoma
 135. somsa
 136. somsapaz
 137. somsapazlik
 138. sopol
 139. soxta
 140. soxtalashtirmoq
 141. sogʻona
 142. sohibkor
 143. subhidam
 144. suvdon
 145. sudxoʻr
 146. sunnay
 147. surip
 148. surma
 149. surmadon
 150. surmachoʻp
 151. surnay
 152. surnaychi
 153. surp
 154. susaymoq
 155. sust
 156. sustkash
 157. sustkashlik
 158. suxandon
 159. suhbatijon
 160. soʻzak
 161. soʻzan
 162. soʻzana
 163. soʻxta

T[tahrirlash]

 1. t
 2. tabiatshunos
 3. tabiatshunoslik
 4. tabriknoma
 5. tavsiyanoma
 6. tagdor
 7. tagdoʻzi
 8. tagsinch
 9. tadbirkor
 10. takdoʻzi
 11. talabgor
 12. talabnoma
 13. tamagir
 14. tamagirlik
 15. tamaki
 16. tamakidon
 17. tamiz
 18. tana
 19. tangi
 20. tanijon
 21. tannarx
 22. tannov
 23. tanovar
 24. tantanaboz
 25. tantanabozlik
 26. tantanavor
 27. tanqidboz
 28. tanqidbozlik
 29. tar
 30. tarafdor
 31. tarafkash
 32. tarasha
 33. tarashlamoq
 34. taraqqiyparvar
 35. tarnov
 36. tarozi
 37. tarozibon
 38. tarozu
 39. taxta
 40. taxtakach
 41. taxtakachlamoq
 42. taxtiravon
 43. tashabbuskor
 44. tashvishmand
 45. taqvodor
 46. tejamkor
 47. tejamkorlik
 48. tez
 49. tezda
 50. tezkor
 51. tezlik
 52. tezob
 53. tekinxoʻr
 54. telbanamo
 55. telbasaro
 56. teletomoshabin
 57. tepakal
 58. terakzor
 59. tilka-pora
 60. tilla
 61. tillaqosh
 62. tillaqoʻngʻiz
 63. tillo
 64. tilshunos
 65. tilshunoslik
 66. tim
 67. tigʻ
 68. to
 69. tob
 70. tobakay
 71. toblamoq
 72. tobon
 73. tova
 74. tovlamoq
 75. tozi
 76. toinki
 77. toylamoq
 78. tokaygacha
 79. tokzor
 80. toki
 81. tolgul
 82. tomoki
 83. tomoshabin
 84. tor
 85. togʻora
 86. togʻoracha
 87. tuzdon
 88. tuz-namak
 89. tund
 90. turkiygoʻy
 91. turkiyshunos
 92. turkona
 93. turkshunos
 94. turp
 95. turup
 96. tutzor
 97. tuxum
 98. tugʻuruqxona
 99. toʻda
 100. toʻdalamoq
 101. toʻyana
 102. toʻyona
 103. toʻrva

U[tahrirlash]

 1. u
 2. uddaburo
 3. ukpar
 4. ulugʻvor
 5. ulugʻvorlik
 6. ulugʻzoda
 7. umid
 8. umidbaxsh
 9. umidvor
 10. umrbod
 11. umrguzaronlik
 12. usta
 13. ustaxona
 14. ustixon
 15. ustuxon

F[tahrirlash]

 1. fand bermoq
 2. farzand
 3. farzin
 4. faryod
 5. farmoyish
 6. farmon
 7. farovon
 8. faqirona
 9. fidokor
 10. fidokorlik
 11. fidokorona
 12. fil
 13. firib
 14. firibgar
 15. firibgarlik
 16. firuz
 17. firuza
 18. figʻon
 19. folbin
 20. folbinlik
 21. forsiy
 22. forsiygoʻy
 23. forscha
 24. fotihaxon

X[tahrirlash]

 1. x
 2. xabardor
 3. xabarnoma
 4. xayolparast
 5. xazanak
 6. xazon
 7. xayrixoh
 8. xalajoy
 9. xalojoy
 10. xaloskor
 11. xalqob
 12. xalqparvar
 13. xam
 14. xamak
 15. xam qilmoq
 16. xamirturush
 17. xanda
 18. xandon
 19. xandon-xushon
 20. xarid
 21. xaridor
 22. xaridorbop
 23. xaridorgir
 24. xarsang
 25. xarxasha
 26. xaskash
 27. xasta
 28. xastadil
 29. xatchoʻp
 30. xafa
 31. xafagarchilik
 32. xafalashmoq
 33. xafaqon
 34. xashak
 35. xashaki
 36. xiyonatkorona
 37. xizmatkor
 38. xiyla
 39. xiyli
 40. xilxona
 41. xira
 42. xiradmand
 43. xiralashmoq
 44. xiralik qilmoq
 45. xiraxandon
 46. xirgoyi
 47. xirmon
 48. xirom
 49. xiromon
 50. xitobnoma
 51. xoda
 52. xoja
 53. xoynaxoy
 54. xok
 55. xokandoz
 56. xoki
 57. xokisor
 58. xoksor
 59. xolavachcha
 60. xoldor
 61. xolisona
 62. xom
 63. xomak
 64. xomaki
 65. xomashyo
 66. xomkalla
 67. xomsemiz
 68. xomsiz
 69. xomsuvoq
 70. xomsurp
 71. xomsurup
 72. xomsoʻz
 73. xomtalash
 74. xomtalosh
 75. xomtama
 76. xomtok
 77. xomush
 78. xomchoʻt
 79. xona
 80. xonavayron
 81. xonadon
 82. xonaki
 83. xonanda
 84. xonzoda
 85. xonish
 86. xontaxta
 87. xonumon
 88. xor-zor
 89. xor-zorlik
 90. xorlik-zorlik
 91. xoru xas
 92. xor-xas
 93. xohish
 94. xohlamoq
 95. xoh-noxoh
 96. xud
 97. xud-bexud
 98. xudbin
 99. xudbinlik
 100. xuddi
 101. xudo
 102. xudogoʻy
 103. xudoyi
 104. xum
 105. xumkalla
 106. xumori
 107. xunob
 108. xunobgarchilik
 109. xunrez
 110. xunrezlik
 111. xunuk
 112. xunuklashmoq
 113. xurjun
 114. xurmo
 115. xursan
 116. xursand
 117. xursanchilik
 118. xurshid
 119. xufiyona
 120. xufton
 121. xush
 122. xushbichim
 123. xushboʻy
 124. xushvaqt
 125. xushyoqmas
 126. xushlamoq
 127. xushmanzara
 128. xushmuomala
 129. xushmoʻylov
 130. xushovoz
 131. xushroʻy
 132. xushxabar
 133. xushxat
 134. xushfeʼl
 135. xushxoʻr
 136. xushqomat
 137. xushhavo
 138. xoʻja
 139. xoʻjayin
 140. xoʻjalik
 141. xoʻjasizlarcha
 142. xoʻp
 143. xoʻra
 144. xoʻranda
 145. xoʻrda
 146. xoʻroz
 147. xoʻsh

Ch[tahrirlash]

 1. chavandoz
 2. chavgon
 3. chakana
 4. chakanalab
 5. chakana-chukana
 6. chakmazak
 7. chalajon
 8. chalamulla
 9. chalasavod
 10. chamadon
 11. chaman
 12. chambar
 13. chambarak
 14. changak
 15. changal
 16. changalzor
 17. changallamoq
 18. changdon
 19. chang solmoq
 20. changchi
 21. chandon
 22. chapak
 23. chapakbozlik
 24. chapani
 25. chapanichasiga
 26. chapaqay
 27. chapdast
 28. chappa
 29. chappasiga
 30. charvi
 31. charvoq
 32. charogʻon
 33. charx
 34. charxlamoq
 35. charxpalak
 36. charxchi
 37. chax
 38. chaxlamoq
 39. chaxpalak
 40. chaxchi
 41. chachvon
 42. chashma
 43. chashmband
 44. chizi
 45. chizmakash
 46. chikora
 47. chilangar
 48. chilgi
 49. chilyosin
 50. chilla
 51. chillagirazon
 52. chillaguzaron
 53. chillak
 54. chillaki
 55. chillakiroʻzon
 56. chillali
 57. chilonjiyda
 58. chilparchin
 59. chilpora
 60. chil-chil
 61. chimmat
 62. chimxoʻr
 63. chinbarg
 64. chinni
 65. chinoyoq
 66. chirk
 67. chirkin
 68. chiroq
 69. chiston
 70. chiqimdor
 71. chovli
 72. chodir
 73. choyjoʻsh
 74. choyxona
 75. choyxoʻr
 76. choyshab
 77. chor
 78. chora
 79. chorak
 80. chorakor
 81. chorbogʻ
 82. chorva
 83. chorvador
 84. chorvachi
 85. chorvachilik
 86. chorgoh
 87. chorikor
 88. choryor
 89. chor-nochor
 90. chorpahil
 91. chorraha
 92. chorsi
 93. chorshanba
 94. chorqirra
 95. choshgoh
 96. chunki
 97. chunon
 98. chunonam
 99. chunonchi
 100. choʻp

Sh[tahrirlash]

 1. shabada
 2. shabboda
 3. shabkoʻr
 4. shabnam
 5. shakar
 6. shakarak
 7. shakarguftor
 8. shakarguftorlik
 9. shakarob
 10. shakarpalak
 11. shakarqamish
 12. shalvor
 13. shalola
 14. shalhak
 15. shamba
 16. shamdon
 17. shamshir
 18. shanba
 19. sharm
 20. sharmanda
 21. sharmandalarcha
 22. sharmandalik
 23. sharmanda-sharmisor
 24. sharmsor
 25. sharm-hayo
 26. sharm-hayoli
 27. sharm-hayosiz
 28. shartnoma
 29. sharqona
 30. sharqshunos
 31. sharqshunoslik
 32. shaftoli
 33. shashmaqom
 34. shashqator
 35. shah
 36. shahanshoh
 37. shahar
 38. shahboz
 39. shahzoda
 40. shahmat
 41. sher
 42. sherzot
 43. sherlanmoq
 44. sheʼrxonlik
 45. shikast
 46. shikasta
 47. shikastlanmoq
 48. shirakayf
 49. shirguruch
 50. shirinak
 51. shirinkoma
 52. shirinmiya
 53. shirintomoq
 54. shirchoy
 55. shirqovok
 56. shifobaxsh
 57. shifokor
 58. shifoxona
 59. shovvoz
 60. shodiyona
 61. shodon
 62. shod-xandon
 63. shod-xurram
 64. shoyi
 65. shokosa
 66. sholi
 67. sholikor
 68. sholikorlik
 69. sholipoya
 70. sholcha
 71. sholgʻom
 72. shom
 73. shona
 74. shonalamoq
 75. shonabarg
 76. shop
 77. shoptoli
 78. shosupa
 79. shoterak
 80. shotut
 81. shox
 82. shoxlamoq
 83. shoxobcha
 84. shoh
 85. shohanshoh
 86. shohi
 87. shohzoda
 88. shohnoma
 89. shohona
 90. shohsupa
 91. shohtut
 92. shukuh
 93. shuhratparast
 94. shoʻr
 95. shoʻrva
 96. shoʻrlamoq
 97. shoʻr peshana
 98. shoʻrxok
 99. shoʻx
 100. shoʻxlik

E[tahrirlash]

 1. e
 2. elchixona
 3. eroniy
 4. eronshunos
 5. eronshunoslik
 6. eson-omon
 7. es-hush
 8. es-hushli
 9. etikdoʻz
 10. eshon
 11. eshonzoda
 12. ehtiyotkor
 13. ehtiyotkorona

[tahrirlash]

 1. oʻymakor
 2. oʻymakorlik
 3. oʻrikzor
 4. oʻrta-miyona

Q[tahrirlash]

 1. qabulxona
 2. qadamjoy
 3. qadrdon
 4. qadrdonlashmoq
 5. qalamkash
 6. qalbaki
 7. qalbakilik
 8. qand
 9. qandak
 10. qand-qurs
 11. qarzdor
 12. qarta
 13. qasamyod
 14. qiymatbaho
 15. qimmatbaho
 16. qirmizi
 17. qoraqand
 18. qorindor
 19. qofiyaboz
 20. qulochkashlab
 21. qurtava
 22. qushxona
 23. qoʻriqxona

[tahrirlash]

 1. gʻavgʻo
 2. gʻaddor
 3. gʻazabnok
 4. gʻazalxon
 5. gʻazalxonlik
 6. gʻallakor
 7. gʻaltak
 8. gʻaltakarava
 9. gʻamgin
 10. gʻamguzor
 11. gʻamxoʻr
 12. gʻamxoʻrlik
 13. gʻarazgoʻy
 14. gʻarazgoʻylik
 15. gʻaribona
 16. gʻijjak
 17. gʻijjakchi
 18. gʻisht
 19. gʻishtin
 20. gʻovgʻa
 21. gʻoyibona
 22. gʻuncha
 23. gʻoʻza
 24. gʻoʻzapoya
 25. gʻoʻla
 26. gʻoʻr
 27. gʻoʻra

H[tahrirlash]

 1. havaskor
 2. havaskorlik
 3. havodor
 4. havoyi
 5. hazilkash
 6. haykaltarosh
 7. haykaltaroshlik
 8. halvoytar
 9. halqob
 10. hamavaqt
 11. hamdam
 12. hamdard
 13. hamyon
 14. hamjihat
 15. hamkasb
 16. hamkor
 17. hamkorlik
 18. hamma
 19. hammabop
 20. hamohang
 21. hamroz
 22. hamroh
 23. hamshahar
 24. hamshira
 25. hangama
 26. hangmang
 27. hangoma
 28. harommagiz
 29. harfxur
 30. hasadgoʻy
 31. hafta
 32. haftiyak
 33. hech
 34. hiylagar
 35. hiylakor
 36. hissador
 37. hojatbaror
 38. hojatmand
 39. hojatxona
 40. holvaytar
 41. homilador
 42. hosildor
 43. hukmdor
 44. hukmnoma
 45. hukmron
 46. hukmronlik
 47. humo
 48. humoyun
 49. hunar
 50. hunarmand
 51. husayni
 52. hushyor