Kontent qismiga oʻtish

Indeks:OʻTEL I

Vikilug‘atdan olingan

A[tahrirlash]

 1. avaylamoq
 2. avramoq
 3. adash
 4. adashmoq
 5. ajramoq
 6. ajrim
 7. ajriq
 8. ayil
 9. ayirmoq
 10. ayirbosh
 11. ayirboshlamoq
 12. ayiq
 13. aylanmoq
 14. aymashmoq
 15. aymoqi
 16. aynamoq
 17. aynimoq
 18. ayri
 19. ayrilmoq
 20. ayrim
 21. ayron
 22. aytmoq
 23. ayqashmoq
 24. ayqirmoq
 25. aygʻir
 26. aygʻoqchi
 27. aka
 28. akildoq
 29. akillamoq
 30. aksirmoq
 31. alang-jalang
 32. alanglamoq
 33. aldamoq
 34. aldamchi
 35. aldoqchi
 36. alji
 37. aljiramoq
 38. alishmoq
 39. alla
 40. almashmoq
 41. anavi
 42. aniq
 43. ancha
 44. anchayin
 45. anqaymoq
 46. anqov
 47. anglamoq
 48. angraymoq
 49. aralashmoq
 50. ardoqlamoq
 51. arimoq
 52. aritmoq
 53. ariq
 54. aro
 55. arslon
 56. artmoq
 57. archmoq
 58. archa
 59. archimoq
 60. arqon
 61. arqoq
 62. argʻamchi
 63. argʻimchoq
 64. argʻumoq
 65. asramoq
 66. asrandi
 67. atamoq
 68. atala
 69. atoqli
 70. axtarmoq
 71. achimoq
 72. achinmoq
 73. achchiq
 74. agʻanamoq
 75. agʻdarmoq
 76. agʻnamoq
 77. agʻraymoq

B[tahrirlash]

 1. babaq
 2. bajarmoq
 3. bayram
 4. bayroq
 5. baytal
 6. baliq
 7. baliqchi
 8. balchiq
 9. balqimoq
 10. bari
 11. barmoq
 12. barcha
 13. baqa
 14. baqaloq
 15. baqirmoq
 16. baqraymoq
 17. bejamoq
 18. bejogʻliq
 19. bezamoq
 20. bezanglamoq
 21. bezbet
 22. bezgak
 23. bezillamoq
 24. bezraymoq
 25. bek
 26. beka
 27. bekach
 28. bekik
 29. bekilmoq
 30. bekinmoq
 31. bekitmoq
 32. bel
 33. belamoq
 34. belanchak
 35. belbogʻ
 36. belgi
 37. belkurak
 38. bermoq
 39. berasi
 40. beri
 41. berk
 42. betgachopar
 43. betkay
 44. betlamoq
 45. betsiz
 46. besh
 47. beshbarmoq
 48. beshik
 49. beshik-belik
 50. beshikkertti
 51. beshiktervatar
 52. beshkoʻtarar
 53. bibi
 54. bigiz
 55. bijildoq
 56. biz
 57. bila
 58. bilaguzuk
 59. bilan
 60. bilig
 61. biliqsimoq
 62. billa
 63. bilqildoq
 64. birakayiga
 65. birvarakayiga
 66. birga
 67. birgalikda
 68. birda
 69. birday
 70. birdan
 71. birdaniga
 72. birikmoq
 73. birin-birin
 74. birin-ketin
 75. birin-sirin
 76. birisi
 77. birkitmoq
 78. birla
 79. birov
 80. biror
 81. bit
 82. bitmoq
 83. bitim
 84. bitliqi
 85. bitta
 86. bichim
 87. bichiq
 88. biqin
 89. bobo
 90. boboy
 91. bodramoq
 92. bodroq
 93. boja
 94. boy
 95. boya
 96. boyimoq
 97. bola
 98. bola-baqra
 99. boldiz
 100. boldir
 101. boldoq
 102. bor
 103. bormoq
 104. bordiyu
 105. bordi-keldi
 106. bori-yoʻgʻi
 107. boringki
 108. bor-yoʻgʻi
 109. bosmoq
 110. bosvoldi
 111. bosim
 112. bosinqiramoq
 113. bosqon
 114. botmoq
 115. botqoq
 116. bosh
 117. boshalang
 118. boshboshdoqlik
 119. boshvoq
 120. boshmaldoq
 121. boshoq
 122. boshqa
 123. boshqatdan
 124. boshqacha
 125. boqmoq
 126. bogʻ
 127. bogʻich
 128. bu
 129. buva
 130. buvi
 131. bugun
 132. bujmaymoq
 133. bujun
 134. bujur
 135. bujgʻun
 136. buzoq
 137. buzuqi
 138. buyon
 139. buyoq
 140. buyrak
 141. buyruq
 142. buyuk
 143. buyuq
 144. bukmoq
 145. buklamoq
 146. bukri
 147. bukur
 148. bukchaymoq
 149. bulamoq
 150. bulamiq
 151. buloq
 152. bulut
 153. bulgʻamoq
 154. bulgʻanchiq
 155. bunday
 156. buncha
 157. buramoq
 158. burgut
 159. burkamoq
 160. burnogʻi
 161. burov
 162. burun
 163. burunaki
 164. burundiq
 165. burushmoq
 166. buruqsamoq
 167. burch
 168. burchak
 169. burchoq
 170. burqimoq
 171. burqiramoq
 172. burgʻi
 173. but
 174. butoq
 175. butun
 176. butunisicha
 177. butunicha
 178. buqoq
 179. bugʻ
 180. boʻjama
 181. boʻy
 182. boʻyamoq
 183. boʻyin
 184. boʻyinturuq
 185. boʻyincha
 186. boʻylab
 187. boʻyoq
 188. boʻysunmoq
 189. boʻkmoq
 190. boʻka
 191. boʻkalak
 192. boʻkirmoq
 193. boʻlmoq
 194. boʻla
 195. boʻliq
 196. boʻralamoq
 197. boʻrdoqi
 198. boʻri
 199. boʻriqmoq
 200. boʻrk
 201. boʻron
 202. boʻrsimoq
 203. boʻrsildoq
 204. boʻrsillamoq
 205. boʻrsiq
 206. boʻrtmoq
 207. boʻrtik
 208. boʻrtiq
 209. boʻta
 210. boʻtamoq
 211. boʻtaloq
 212. boʻtana
 213. boʻtqa
 214. boʻxcha
 215. boʻshang
 216. boʻshashmoq
 217. boʻshlik
 218. boʻshliq
 219. boʻshoq
 220. boʻgʻiz
 221. boʻgʻim
 222. boʻgʻin
 223. boʻgʻiq
 224. boʻgʻov
 225. boʻgʻot

V[tahrirlash]

 1. vangʻillamoq
 2. vangʻirlamoq
 3. varvarak
 4. varrak
 5. vizildoq
 6. voysamoq

G[tahrirlash]

 1. gavda
 2. galdir
 3. galdiramoq
 4. galdiraklamoq
 5. gandiraklamoq
 6. gangimoq
 7. gangiramoq
 8. gangramoq
 9. govda
 10. guvillamoq
 11. guvranmoq
 12. guvullamoq
 13. guvurlamoq
 14. gula
 15. gulduros
 16. guppa-guppa
 17. guppi
 18. gupurmoq
 19. gupchak
 20. gurkiramoq
 21. gurkun
 22. gursketdi
 23. gursketti
 24. gurung
 25. goʻdak
 26. goʻzal
 27. goʻng

D[tahrirlash]

 1. d
 2. dada
 3. dangʻillama
 4. dardarak
 5. demoq
 6. deyarli
 7. demak
 8. dengiz
 9. depsinmoq
 10. diydiyo
 11. diydiramoq
 12. dikang-dikang
 13. dikkaymoq
 14. dildiramoq
 15. dim
 16. dimiqmoq
 17. dimlamoq
 18. dingʻillamoq
 19. dingʻirlamoq
 20. dingillamoq
 21. dingirlamoq
 22. dirdiramoq
 23. dovon
 24. dovul
 25. doda
 26. dong
 27. dudoq
 28. duduq
 29. dukkak
 30. dumalamoq
 31. dumaloq
 32. duragay
 33. doʻl
 34. doʻlma
 35. doʻmba
 36. doʻmbaymoq
 37. doʻmbaloq
 38. doʻmboq
 39. doʻmpaymoq
 40. doʻng
 41. doʻngalak
 42. doʻngsa
 43. doʻppaymoq
 44. doʻrdaymoq
 45. doʻrdoq
 46. doʻrildoq

J[tahrirlash]

 1. jabduq
 2. javdiroq
 3. javramoq
 4. jar
 5. jarqaldirgʻoch
 6. jekirmoq
 7. jizza
 8. jizzaki
 9. jizgʻin
 10. jizgʻinak
 11. jiyak
 12. jiyirmoq
 13. jikildoq
 14. jikillamoq
 15. jikirlamoq
 16. jilmoq
 17. jildiramoq
 18. jilmaymoq
 19. jilov
 20. jilgʻa
 21. jimjima
 22. jingak
 23. jingalak
 24. jirov
 25. jiqqa
 26. jun
 27. joʻn
 28. joʻnamoq
 29. joʻnakay
 30. joʻnashmoq
 31. joʻnlamoq

Z[tahrirlash]

 1. z
 2. zingʻircha
 3. zirak
 4. zirillamoq
 5. ziriqtirmoq
 6. zirqiramoq
 7. zirqiroq
 8. zigʻirday
 9. zigʻircha

I[tahrirlash]

 1. ivimoq
 2. ivirsimoq
 3. ivirsiq
 4. igna
 5. idish
 6. iz
 7. izdosh
 8. izillamoq
 9. izlamoq
 10. izma
 11. izchil
 12. izgʻimoq
 13. izgʻirmoq
 14. izgʻirin
 15. izgʻiriq
 16. iyak
 17. iyiq
 18. iylamoq
 19. iymanmoq
 20. iyna
 21. ikki
 22. ikkilanmoq
 23. ikkov
 24. ikkovlon
 25. ikkovora
 26. ilmoq
 27. ila
 28. ilashmoq
 29. ilviramoq
 30. ilgak
 31. ilgari
 32. ildam
 33. ildiz
 34. ilimoq
 35. iliguzildi
 36. ilik
 37. ilinmoq
 38. ilinj
 39. iliq
 40. iliqmoq
 41. iligʻ
 42. ilk
 43. ilmoq
 44. ilon
 45. ilgʻor
 46. im
 47. imillamoq
 48. imirsilamoq
 49. imlamoq
 50. in
 51. inmoq
 52. indamamoq
 53. indamas
 54. injimoq
 55. injiq
 56. inonmoq
 57. inoq
 58. intilmoq
 59. intiq
 60. intiqmoq
 61. inqillamoq
 62. ingichka
 63. ingramoq
 64. ingroq
 65. ip
 66. ipak
 67. ipor
 68. irganmoq
 69. irjaymoq
 70. irimoq
 71. irim
 72. irin
 73. irkit
 74. irmoq
 75. iroq
 76. irqit
 77. irgʻamoq
 78. irgʻimoq
 79. is
 80. isimoq
 81. isiriq
 82. iskamoq
 83. iskabtopar
 84. iskovuch
 85. islamoq
 86. islanmoq
 87. isliq
 88. isliqi
 89. ismaloq
 90. issiq
 91. istamoq
 92. istak
 93. isqirt
 94. it
 95. itarmoq
 96. ityaloq
 97. itolgʻi
 98. itogʻiz
 99. itpashsha
 100. itqitmoq
 101. ixcham
 102. ichak
 103. ichburugʻ
 104. ichikmoq
 105. ichimlik
 106. ichkari
 107. ichkilik
 108. ichkuyar
 109. ichkuyov
 110. ichra
 111. ish
 112. ishonmoq
 113. ishton
 114. ishshaymoq
 115. ishqamoq
 116. ishqirmoq

Y[tahrirlash]

 1. yaydov
 2. yaydoq
 3. yaylov
 4. yayloq
 5. yayov
 6. yayramoq
 7. yakan
 8. yalamoq
 9. yalam
 10. yalama
 11. yalamsiq
 12. yalangʻoch
 13. yalang
 14. yalanglik
 15. yalatma
 16. yalinmoq
 17. yal-yal
 18. yalligʻ
 19. yalmogʻiz
 20. yalov
 21. yaloq
 22. yaloqi
 23. yalpaymoq
 24. yalpi
 25. yalpoq
 26. yaltiroq
 27. yalqamsiq
 28. yalqov
 29. yamlamoq
 30. yamoq
 31. yamoq-yasqoq
 32. yanmoq
 33. yana
 34. yanada
 35. yantoq
 36. yanchmoq
 37. yanga
 38. yangi
 39. yanglish
 40. yanglishmoq
 41. yangramoq
 42. yangroq
 43. yapaloq
 44. yapaloqqush
 45. yapasqi
 46. yaproq
 47. yara
 48. yaramoq
 49. yaratmoq
 50. yarashmoq
 51. yarasha
 52. yaraqlamoq
 53. yarim
 54. yarimta
 55. yarimtaki
 56. yaroqli
 57. yaroqsiz
 58. yarogʻ
 59. yarqiramoq
 60. yargʻoq
 61. yasanmoq
 62. yasatigʻliq
 63. yaslanmoq
 64. yasmiq
 65. yasogʻliq
 66. yassi
 67. yastanmoq
 68. yaxshi
 69. yashamoq
 70. yashar
 71. yasharmoq
 72. yashil
 73. yashin
 74. yashirmoq
 75. yashirin
 76. yashiq
 77. yashnamoq
 78. yashnoq
 79. yashshamagur
 80. yaqin
 81. yagʻir
 82. yagʻrin
 83. yemoq
 84. yebtoʻymas
 85. yegulik
 86. yeyimli
 87. yeyishli
 88. yelvizak
 89. yelikmoq
 90. yelimshak
 91. yelin
 92. yelka
 93. yelkan
 94. yelpimoq
 95. yem
 96. yemak
 97. yemakxona
 98. yemirmoq
 99. yemish
 100. yenchmoq
 101. yengil
 102. yengiltak
 103. yetak
 104. yetar
 105. yetik
 106. yetmish
 107. yetti
 108. yettov
 109. yettovlon
 110. yetuk
 111. yetuklik
 112. yig
 113. yigirmoq
 114. yil
 115. yiltiroq
 116. yilqi
 117. yirmoq
 118. yirik
 119. yiring
 120. yiroq
 121. yirtmoq
 122. yitim
 123. yiqmoq
 124. yiqilmoq
 125. yiqitmoq
 126. yigʻmoq
 127. yigʻi
 128. yigʻim
 129. yigʻin
 130. yigʻindi
 131. yigʻlamoq
 132. yigʻloq
 133. yigʻloqi
 134. yobi
 135. yov
 136. yovvoyi
 137. yovvosh
 138. yovuz
 139. yovuq
 140. yovshan
 141. yovgʻon
 142. yoz
 143. yozmoq
 144. yozin-qishin
 145. yoziq
 146. yozloq
 147. yozmish
 148. yozgʻirmoq
 149. yoy
 150. yoymoq
 151. yoyloq
 152. yol
 153. yolbormoq
 154. yolvormoq
 155. yollamoq
 156. yolchimoq
 157. yolqin
 158. yolgʻiz
 159. yolgʻon
 160. yolgʻondakam
 161. yolgʻon-yashiq
 162. yomon
 163. yomgʻir
 164. yon
 165. yonmoq
 166. yonbosh
 167. yondamasiga
 168. yondashmoq
 169. yondosh
 170. yondoshmoq
 171. yoni-veri
 172. yonilgʻi
 173. yonoq
 174. yonchiq
 175. yongʻir
 176. yongʻoq
 177. yopmoq
 178. yopinchiq
 179. yopinchoq
 180. yopirilmoq
 181. yopishmoq
 182. yopiq
 183. yormoq
 184. yorimoq
 185. yoriq
 186. yorlaqamoq
 187. yorliq
 188. yorti
 189. yorugʻ
 190. yorqin
 191. yorgʻuchoq
 192. yostiq
 193. yot
 194. yotmoq
 195. yosh
 196. yoshar
 197. yoq
 198. yoqmoq
 199. yoqa
 200. yoqalashmoq
 201. yoqilgʻi
 202. yoqimli
 203. yoqimtoy
 204. yoqlamoq
 205. yogʻ
 206. yogʻmoq
 207. yogʻdu
 208. yogʻin
 209. yogʻlogʻi
 210. yogʻmir
 211. yogʻoch
 212. yubormoq
 213. yuvmoq
 214. yuvosh
 215. yuvundi
 216. yuvuqchi
 217. yuvgʻuchi
 218. yugan
 219. yugurmoq
 220. yugurdak
 221. yugurik
 222. yuz
 223. yuzmoq
 224. yuza
 225. yuzaki
 226. yuzalab
 227. yuzuk
 228. yuk
 229. yuksak
 230. yuksalmoq
 231. yukunmoq
 232. yulmoq
 233. yulduz
 234. yulqimoq
 235. yulqilamoq
 236. yummoq
 237. yumalamoq
 238. yumaloq
 239. yumdalamoq
 240. yumronqoziq
 241. yumush
 242. yumshamoq
 243. yumshoq
 244. yung
 245. yupanmoq
 246. yupanchiq
 247. yupatmoq
 248. yupun
 249. yupqa
 250. yurmoq
 251. yurak
 252. yurt
 253. yut
 254. yutmoq
 255. yutoq
 256. yutoqmoq
 257. yutoqi
 258. yuq
 259. yuqmoq
 260. yuqori
 261. yoʻymoq
 262. yoʻl
 263. yoʻlamoq
 264. yoʻlak
 265. yoʻlakay
 266. yoʻlbars
 267. yoʻliqmoq
 268. yoʻlka
 269. yoʻlovchi
 270. yoʻlchi
 271. yoʻnmoq
 272. yoʻnalmoq
 273. yoʻngʻichqa
 274. yoʻrgak
 275. yoʻriq
 276. yoʻrma
 277. yoʻrtmoq
 278. yoʻrtmachoq
 279. yoʻrtoqi
 280. yoʻrgʻa
 281. yoʻsin
 282. yoʻtal
 283. yoʻtalmoq
 284. yoʻq
 285. yoʻqlamoq
 286. yoʻqlama
 287. yoʻqolmoq
 288. yoʻqotmoq
 289. yoʻqsa
 290. yoʻgʻon

K[tahrirlash]

 1. kabi
 2. kavsh
 3. kavshamoq
 4. kakku
 5. kakra
 6. kapalak
 7. kezmoq
 8. keyin
 9. kekirmoq
 10. kekirdak
 11. kekirik
 12. kelmoq
 13. kelgindi
 14. kelin
 15. kelishmoq
 16. kelishgan
 17. kelishik
 18. kema
 19. kemirmoq
 20. kemirchak
 21. kemtik
 22. kemshik
 23. kenja
 24. keng
 25. kengaymoq
 26. kengash
 27. kengashmoq
 28. kepak
 29. kermoq
 30. keraga
 31. kerak
 32. kerkmoq
 33. kertmoq
 34. kesak
 35. ketmoq
 36. ketmon
 37. kech
 38. kechmoq
 39. kecha
 40. kechik
 41. kechikmoq
 42. kechinma
 43. kechirmoq
 44. kechirasiz
 45. kechiring
 46. kechkirmoq
 47. kechqurun
 48. kigiz
 49. kiymoq
 50. kiyik
 51. kiyim
 52. kimsa
 53. kindik
 54. kiprik
 55. kirmoq
 56. kirka
 57. kirkik
 58. kirpi
 59. kichik
 60. kichkina
 61. kishan
 62. kisht
 63. kovlamoq
 64. kovushqaytarmoq
 65. kovshamoq
 66. kuvrak
 67. kuz
 68. kuzak
 69. kuzatmoq
 70. kuy
 71. kuymoq
 72. kuya
 73. kuyikmoq
 74. kuyov
 75. kuyuk
 76. kuyukmoq
 77. kul
 78. kulmoq
 79. kulala
 80. kulagʻon
 81. kulgi
 82. kulimsinmoq
 83. kulimsiramoq
 84. kulu
 85. kumush
 86. kun
 87. kunbotar
 88. kungaboqar
 89. kungay
 90. kundosh
 91. kunduz
 92. kunchi
 93. kunchiqar
 94. kuramoq
 95. kurak
 96. kurash
 97. kurashmoq
 98. kutmoq
 99. kutkilamoq
 100. kuch
 101. kuchanmoq
 102. kuchlanish
 103. kuchli
 104. koʻz
 105. koʻzanak
 106. koʻzgu
 107. koʻzikmoq
 108. koʻzlamoq
 109. koʻylak
 110. koʻynak
 111. koʻk
 112. koʻkanak
 113. koʻkarmoq
 114. koʻkat
 115. koʻklamoq
 116. koʻklam
 117. koʻkrak
 118. koʻks
 119. koʻkcha
 120. koʻl
 121. koʻlaga
 122. koʻlanka
 123. koʻlka
 124. koʻllamoq
 125. koʻlmak
 126. koʻmmoq
 127. koʻmach
 128. koʻmir
 129. koʻmish
 130. koʻn
 131. koʻnmoq
 132. koʻnikmoq
 133. koʻngil
 134. koʻp
 135. koʻpmoq
 136. koʻpik
 137. koʻpirmoq
 138. koʻppak
 139. koʻprik
 140. koʻpchimoq
 141. koʻrmoq
 142. koʻra
 143. koʻrk
 144. koʻrkam
 145. koʻtarmoq
 146. koʻtara
 147. koʻtarinki
 148. koʻxlik
 149. koʻch
 150. koʻchmoq
 151. koʻchat
 152. koʻchki
 153. koʻchmanchi
 154. koʻhlik

L[tahrirlash]

 1. l
 2. lagan
 3. laycha
 4. lakluk
 5. lalaymoq
 6. lallaymoq
 7. lapanglamoq
 8. lapang-lapang
 9. lattachaynar
 10. laqillatmoq
 11. laqma
 12. laqqa
 13. laqqi
 14. likanglamoq
 15. likang-likang
 16. likildoq
 17. liqildoq
 18. lorsildoq
 19. lochin

M[tahrirlash]

 1. ma
 2. mayishmoq
 3. maymoq
 4. mayrilmoq
 5. mayriq
 6. man
 7. mangu
 8. manman
 9. maqtamoq
 10. men
 11. mensimoq
 12. mertik
 13. mijimoq
 14. mijiq
 15. mijigʻ
 16. mijgʻilamoq
 17. mijgʻov
 18. miya
 19. miyiq
 20. minmoq
 21. mingashmoq
 22. mingʻaymoq
 23. ming
 24. muguz
 25. mujimoq
 26. muz
 27. mukka
 28. mukkaymoq
 29. munkaymoq
 30. munkimoq
 31. munkillamoq
 32. muncha
 33. munchoq
 34. mungʻaymoq
 35. mungraymoq
 36. moʻljal
 37. moʻnjal

N[tahrirlash]

 1. naga
 2. naylayin
 3. nari
 4. naryoq
 5. narsa
 6. nega
 7. netay
 8. necha
 9. nechik
 10. nechov
 11. nechta
 12. nechuk
 13. nechun
 14. nima
 15. nina
 16. nuchuk

O[tahrirlash]

 1. obba
 2. obbo
 3. obdiramoq
 4. obogʻa
 5. ov
 6. ovloq
 7. ovul
 8. ovunmoq
 9. ovunch
 10. ovunchoq
 11. ovutmoq
 12. odim
 13. odoq
 14. oz
 15. ozmoq
 16. oziq
 17. ozmuncha
 18. oy
 19. oyoq
 20. oyoqlamoq
 21. olmoq
 22. olaymoq
 23. olapar
 24. olacha
 25. olachalpoq
 26. old
 27. oldin
 28. olibsotar
 29. olmosh
 30. olti
 31. oltmish
 32. oltov
 33. oltovlon
 34. olchoq
 35. olqamoq
 36. olqindi
 37. olqish
 38. olgʻa
 39. ona
 40. ong
 41. opa
 42. opichmoq
 43. opoyi
 44. opoqi
 45. opogʻoyi
 46. ora
 47. oriq
 48. orol
 49. orriq
 50. ort
 51. ortmoq
 52. ortiq
 53. orqa
 54. osmoq
 55. ost
 56. ostin-ustin
 57. ot
 58. otmoq
 59. ota
 60. otar
 61. och
 62. ochmoq
 63. ocharchilik
 64. ochatqi
 65. ochin-toʻqin
 66. ochinqiramoq
 67. ochiqmoq
 68. ochigʻi
 69. ochqamoq
 70. oshmoq
 71. oshiq
 72. oshiqmoq
 73. oshlamoq
 74. oq
 75. oqmoq
 76. oqim
 77. oqin
 78. oqindi
 79. oqishoq
 80. oqpar
 81. oqsamoq
 82. oqsoq
 83. ogʻ
 84. ogʻmoq
 85. ogʻa
 86. ogʻayni
 87. ogʻzaki
 88. ogʻiz
 89. ogʻil
 90. ogʻir
 91. ogʻishmay
 92. ogʻrimoq
 93. ogʻrinmoq
 94. ogʻu

P[tahrirlash]

 1. paqir
 2. pirildoq
 3. pirpiramoq
 4. pismoq
 5. pismiq
 6. pitrak
 7. picha
 8. pichan
 9. pichoq
 10. pishmoq
 11. pishimoq
 12. pishiq
 13. pishigʻ
 14. pishkak
 15. pishshiq
 16. poyga
 17. porloq
 18. pogʻona
 19. puk
 20. pukka
 21. pusmoq
 22. puchuq
 23. poʻkon

S[tahrirlash]

 1. savamoq
 2. saylamoq
 3. sayramoq
 4. sayroqi
 5. sakkiz
 6. sakramoq
 7. sakson
 8. san
 9. sanamoq
 10. sanoq
 11. sanchmoq
 12. sanchimoq
 13. sanchiq
 14. sapchimoq
 15. sari
 16. sariyogʻ
 17. sarimsoq
 18. sariq
 19. saryogʻ
 20. sarqit
 21. sargʻaymoq
 22. sargʻish
 23. sasimoq
 24. sassiq
 25. sachoq
 26. sachramoq
 27. saqlamoq
 28. sevmoq
 29. sevikli
 30. sevimli
 31. sevinch
 32. sevinchi
 33. selkillamoq
 34. semiz
 35. semirmoq
 36. sen
 37. sep
 38. sepkil
 39. sergak
 40. serpamoq
 41. serraymoq
 42. seskanmoq
 43. sibizgʻa
 44. sigir
 45. sizmoq
 46. sizgʻimoq
 47. siymoq
 48. siydik
 49. siylamoq
 50. siygʻoq
 51. silkimoq
 52. simirmoq
 53. sinmoq
 54. sinamoq
 55. siniq
 56. siniqmoq
 57. sinchi
 58. sinchiklamoq
 59. sinchkov
 60. sipirmoq
 61. sir
 62. sirmoq
 63. sirpanmoq
 64. sirt
 65. sirtlon
 66. sirtmoq
 67. sirgʻa
 68. sirgʻanmoq
 69. sirgʻoq
 70. sitmoq
 71. sichqon
 72. siqmoq
 73. siqim
 74. siqtamoq
 75. sigʻmoq
 76. sovimoq
 77. sovliq
 78. sovrin
 79. sovurmoq
 80. sovuq
 81. sovchi
 82. sovqotmoq
 83. soy
 84. sol
 85. solmoq
 86. solinchak
 87. soliq
 88. sollanmoq
 89. solqa
 90. solqi
 91. solqimoq
 92. somon
 93. son
 94. son-sanoqsiz
 95. sonsiz-sanoqsiz
 96. sop
 97. sopqon
 98. sotmoq
 99. sotiq
 100. sotuvchi
 101. soch
 102. sochmoq
 103. sochiq
 104. sochoq
 105. soqol
 106. soqchi
 107. sogʻ
 108. sogʻmoq
 109. sogʻin
 110. sogʻinmoq
 111. sogʻinch
 112. sogʻlom
 113. suv
 114. suvamoq
 115. suvoq
 116. suvsoq
 117. suzmoq
 118. suzagʻon
 119. suzgich
 120. suzma
 121. suzongʻich
 122. suzuk
 123. suymoq
 124. suyak
 125. suykamoq
 126. suyukli
 127. suyulmoq
 128. suyunchi
 129. suyuq
 130. sulaymoq
 131. sumak
 132. sumalak
 133. sumbat
 134. supurmoq
 135. supurgi
 136. supurindi
 137. surmoq
 138. surgamoq
 139. surgun
 140. surkamoq
 141. suron
 142. surtmoq
 143. suruv
 144. surunka
 145. surunkali
 146. surunkasiga
 147. surgʻuch
 148. surgʻuchlamoq
 149. sut
 150. suchuk
 151. suq
 152. suqmoq
 153. sugʻormoq
 154. soʻgal
 155. soʻz
 156. soʻzlamoq
 157. soʻymoq
 158. soʻyinchi
 159. soʻylamoq
 160. soʻk
 161. soʻkmoq
 162. soʻkongʻich
 163. soʻlmoq
 164. soʻlimoq
 165. soʻlqildoq
 166. soʻm
 167. soʻnmoq
 168. soʻngak
 169. soʻngra
 170. soʻppaymoq
 171. soʻramoq
 172. soʻrraymoq
 173. soʻqmoq
 174. soʻqqa

T[tahrirlash]

 1. tayamoq
 2. tayanch
 3. tayanchiq
 4. tayoq
 5. taypoq
 6. tak
 7. takillamoq
 8. takirlamoq
 9. talamoq
 10. talay
 11. talashmoq
 12. talon
 13. taloq
 14. tamba
 15. tamgʻa
 16. tanda
 17. tanimoq
 18. tanlamoq
 19. tantiq
 20. tangʻimoq
 21. tanglay
 22. tappak
 23. tappi
 24. taramoq
 25. tariq
 26. tarlon
 27. tarmashmoq
 28. tarmoq
 29. taroq
 30. tarqamoq
 31. targʻil
 32. tatimoq
 33. tatinmoq
 34. tash
 35. tashimoq
 36. tashlamoq
 37. tashmalamoq
 38. tashqari
 39. taqmoq
 40. taqa
 41. taqamoq
 42. taqim
 43. taqinchoq
 44. tagʻin
 45. tebranmoq
 46. tebratmoq
 47. tevarak
 48. tegmoq
 49. tegirmon
 50. tegra
 51. tek
 52. tekin
 53. telba
 54. telva
 55. telmirmoq
 56. temir
 57. temiratki
 58. teng
 59. teng-tush
 60. tengqur
 61. tepmoq
 62. tepa
 63. tepagʻon
 64. ter
 65. termoq
 66. teri
 67. termilmoq
 68. ters
 69. terskay
 70. tert
 71. teskari
 72. tetik
 73. teshmoq
 74. teshik
 75. tiz
 76. tizgin
 77. tizza
 78. tiymoq
 79. tiyin
 80. tik
 81. tikmoq
 82. tikan
 83. tikanak
 84. tikka
 85. til
 86. tilamoq
 87. tilka
 88. tim
 89. timdalamoq
 90. tin
 91. tinmoq
 92. tinch
 93. tingʻillatmoq
 94. tingʻirlatmoq
 95. tinglamoq
 96. tipratikan
 97. tiramoq
 98. tiragich
 99. tirak
 100. tirgak
 101. tirgizmoq
 102. tirgovuch
 103. tirik
 104. tirilmoq
 105. tirkamoq
 106. tirmalamoq
 107. tirmashmoq
 108. tirnamoq
 109. tirnoq
 110. tirsak
 111. titmoq
 112. titramoq
 113. titrak
 114. titroq
 115. tish
 116. tishlamoq
 117. tiqmoq
 118. tigʻiz
 119. toboq
 120. tovar
 121. tovon
 122. tovush
 123. tovuq
 124. toz
 125. toy
 126. toymoq
 127. toygʻanmoq
 128. toygʻoq
 129. tol
 130. tolmoq
 131. toliqmoq
 132. tolqon
 133. tom
 134. tommoq
 135. tomir
 136. tomon
 137. tomoq
 138. tomchi
 139. tonmoq
 140. tong
 141. tongla
 142. tongotar
 143. topmoq
 144. topinmoq
 145. toptamoq
 146. topshirmoq
 147. tor
 148. tortmoq
 149. tortiq
 150. tos
 151. tot
 152. totmoq
 153. totinmoq
 154. totli
 155. tosh
 156. toshmoq
 157. toshloq
 158. togʻ
 159. tuvoq
 160. tugmoq
 161. tugamoq
 162. tugal
 163. tugma
 164. tugul
 165. tugun
 166. tugunak
 167. tuz
 168. tuzmoq
 169. tuzuk
 170. tuymoq
 171. tuya
 172. tuynak
 173. tuynuk
 174. tuyoq
 175. tuyuq
 176. tuygʻu
 177. tuygʻun
 178. tuk
 179. tulki
 180. tullak
 181. tuman
 182. tumov
 183. tun
 184. tup
 185. tupla
 186. tuproq
 187. tupuk
 188. tupurmoq
 189. tupurik
 190. tur
 191. turli
 192. turpoq
 193. tutam
 194. tutun
 195. tutqaloq
 196. tutqanoq
 197. tutqich
 198. tutqoq
 199. tutqun
 200. tuflamoq
 201. tush
 202. tushmoq
 203. tushak
 204. tushov
 205. tugʻmoq
 206. tugʻuruq
 207. toʻgarak
 208. toʻzimoq
 209. toʻzim
 210. toʻzon
 211. toʻzgʻimoq
 212. toʻzgʻoq
 213. toʻy
 214. toʻymoq
 215. toʻkmoq
 216. toʻl
 217. toʻlmoq
 218. toʻla
 219. toʻlamoq
 220. toʻlin
 221. toʻlqin
 222. toʻlgʻoq
 223. toʻmpaymoq
 224. toʻn
 225. toʻngak
 226. toʻnka
 227. toʻnkarmoq
 228. toʻntarmoq
 229. toʻngʻiz
 230. toʻngʻich
 231. toʻp
 232. toʻpalang
 233. toʻpiq
 234. toʻpolon
 235. toʻppaymoq
 236. toʻr
 237. toʻrva
 238. toʻriq
 239. toʻrsiq
 240. toʻrt
 241. toʻrgʻay
 242. toʻs
 243. toʻs-toʻpolon
 244. toʻsh
 245. toʻshamoq
 246. toʻshak
 247. toʻq
 248. toʻqa
 249. toʻqimoq
 250. toʻqmoq
 251. toʻqnashmoq
 252. toʻqson
 253. toʻqqiz
 254. toʻgʻramoq
 255. toʻgʻri

U[tahrirlash]

 1. u
 2. uva
 3. uvada
 4. uvalmoq
 5. uvalamoq
 6. uvali-juvali
 7. uvat
 8. uvatmoq
 9. uvimoq
 10. uvlamoq
 11. uvoq
 12. uvra
 13. uvullamoq
 14. uvun-toʻda
 15. uvushmoq
 16. ugra
 17. uzmoq
 18. uzamoq
 19. uzaymoq
 20. uzanmoq
 21. uzangi
 22. uzatmoq
 23. uzil-kesil
 24. uzluksiz
 25. uzoq
 26. uzoqmoq
 27. uzun
 28. uy
 29. uymoq
 30. uyalmoq
 31. uyat
 32. uydirma
 33. uyimoq
 34. uykoʻrar
 35. uylamoq
 36. uymalanmoq
 37. uyum
 38. uyur
 39. uyushmoq
 40. uyqi
 41. uyqu
 42. uygʻanmoq
 43. uygʻatmoq
 44. uygʻoq
 45. uygʻun
 46. uka
 47. ukki
 48. ukpar
 49. ulamoq
 50. ulashmoq
 51. ulagʻ
 52. ulgurji
 53. ulimoq
 54. ulkan
 55. ulov
 56. uloq
 57. uloqmoq
 58. uloqtirmoq
 59. ulush
 60. ulugʻ
 61. ulgʻaymoq
 62. umoch
 63. umurtqa
 64. un
 65. unmoq
 66. unda
 67. undamoq
 68. undov
 69. unnamoq
 70. unnuqmoq
 71. unum
 72. uncha
 73. ungur
 74. urish
 75. urush
 76. urugʻ
 77. urchimoq
 78. urchuq
 79. urgʻochi
 80. ust
 81. ustama
 82. ustun
 83. utmoq
 84. ufurmoq
 85. uxlamoq
 86. uxloq
 87. uch
 88. uchovora
 89. uchramoq
 90. uchun
 91. uchunmoq
 92. uchuriq
 93. uchuq
 94. uchqun
 95. uchqur
 96. ushalmoq
 97. ushatmoq
 98. ushbu
 99. ushkurmoq
 100. ushlamoq
 101. ushoq
 102. ushuk
 103. uqalamoq

X[tahrirlash]

 1. xachir
 2. xivich
 3. xipcha
 4. xipchin
 5. xirildoq
 6. xon
 7. xotin
 8. xoqon
 9. xurrak
 10. xoʻtik

Ch[tahrirlash]

 1. chavoqlamoq
 2. chaymoq
 3. chayir
 4. chaynamoq
 5. chayon
 6. chayqamoq
 7. chakich
 8. chakka
 9. chalmoq
 10. chala
 11. chalkash
 12. chalkashmoq
 13. chalma
 14. chalpak
 15. chalpimoq
 16. chalchiq
 17. chalqanchasiga
 18. chalgʻi
 19. chalgʻimoq
 20. chama
 21. chandimoq
 22. chandir
 23. chandiq
 24. chanoq
 25. chanqamoq
 26. chanqoq
 27. changʻi
 28. chang
 29. chapimoq
 30. chaplamoq
 31. charlamoq
 32. charlar
 33. chatmoq
 34. chatishmoq
 35. chatiq
 36. chatnamoq
 37. chatoq
 38. chaqmoq
 39. chaqa
 40. chaqaloq
 41. chaqimchi
 42. chaqin
 43. chaqirmoq
 44. chaqirim
 45. chaqich
 46. chaqiq
 47. chaqmoq
 48. chaqnamoq
 49. chevar
 50. chega
 51. chegara
 52. chegirmoq
 53. cheka
 54. chekinmoq
 55. chekka
 56. chena
 57. chechak
 58. chivin
 59. chiviq
 60. chigal
 61. chigil
 62. chigirtka
 63. chigit
 64. chidamoq
 65. chidam
 66. chizimcha
 67. chiy
 68. chiyildoq
 69. chiylamoq
 70. chiyon
 71. chiyramoq
 72. chik
 73. chikka
 74. childirma
 75. chilpimoq
 76. chilpish
 77. chim
 78. chimdimoq
 79. chimdim
 80. chimildiq
 81. chimirmoq
 82. chimtomoq
 83. chimchimoq
 84. chimchilamoq
 85. chin
 86. chiniqmoq
 87. chinqirmoq
 88. chipqon
 89. chirmamoq
 90. chirmashmoq
 91. chirmoviq
 92. chirpimoq
 93. chirpindi
 94. chirpiramoq
 95. chirpirak
 96. chirpish
 97. chiqmoq
 98. chiqindi
 99. chiqit
 100. chiqiq
 101. chigʻir
 102. chigʻiriq
 103. chovoq
 104. chovutka
 105. chol
 106. cholgʻu
 107. chopmoq
 108. chopagʻon
 109. chopqi
 110. chopqilamoq
 111. chopqillamoq
 112. chora
 113. chori
 114. choriq
 115. choch
 116. chogʻ
 117. chogʻi
 118. chogʻishtirmoq
 119. chuvolchang
 120. chuvrindi
 121. chuymoq
 122. chuk
 123. chulduramoq
 124. chumoli
 125. chumchuq
 126. churvaqa
 127. chuchimoq
 128. chuchmal
 129. chuchuv
 130. chuchuk
 131. chuqulamoq
 132. chuqur
 133. chugʻurchiq
 134. choʻzmoq
 135. choʻzinchoq
 136. choʻyan
 137. choʻk
 138. choʻkmoq
 139. choʻkich
 140. choʻkka
 141. choʻl
 142. choʻloq
 143. choʻltoq
 144. choʻmmoq
 145. choʻmilmoq
 146. choʻmich
 147. choʻntak
 148. choʻchchaymoq
 149. choʻchqa
 150. choʻqimoq
 151. choʻqmor
 152. choʻqqi

Sh[tahrirlash]

 1. shay
 2. shalayim
 3. shalvaymoq
 4. shalviramoq
 5. shaldirama
 6. shallaqi
 7. shaloq
 8. shalpaymoq
 9. shalpang
 10. shaltoq
 11. shama
 12. shangʻi
 13. shangʻirlamoq
 14. shapaloq
 15. shaparak
 16. shappa
 17. shappati
 18. shapshak
 19. sharros
 20. shartaki
 21. shartta
 22. sharshara
 23. sharsharak
 24. sharqiramoq
 25. shibba
 26. shilviramoq
 27. shilimshiq
 28. shilliq
 29. shilpildoq
 30. shilpiq
 31. shilta
 32. shilqim
 33. shimarmoq
 34. shimimoq
 35. shimirmoq
 36. shipshimoq
 37. shish
 38. shishmoq
 39. shiqildoq
 40. shoti
 41. shoshmoq
 42. shoshqaloq
 43. shu
 44. shuvoq
 45. shuningdek
 46. shunchaki
 47. shunqor

E[tahrirlash]

 1. ev
 2. egmoq
 3. ega
 4. egallamoq
 5. egar
 6. egachi
 7. egiz
 8. egizak
 9. egin
 10. egov
 11. egri
 12. ezgu
 13. ezik
 14. ezma
 15. ekmoq
 16. ekin
 17. ekin-tikin
 18. el
 19. elamoq
 20. elat
 21. elikmoq
 22. ellik
 23. eltmoq
 24. elchi
 25. em
 26. emakdosh
 27. emaklamoq
 28. emgak
 29. emizikli
 30. emikdosh
 31. emlamoq
 32. emchak
 33. en
 34. ena
 35. enaga
 36. endi
 37. enkaymoq
 38. ensaqotar
 39. entikmoq
 40. enchi
 41. engak
 42. engashmoq
 43. engil
 44. ep
 45. eplamoq
 46. epchil
 47. er
 48. erimoq
 49. erinmoq
 50. erinchak
 51. erinchoq
 52. erish
 53. erishmoq
 54. erka
 55. erkak
 56. erkin
 57. ermak
 58. erta
 59. ertak
 60. ertangi
 61. eski
 62. eskimoq
 63. eskirmoq
 64. esnamoq
 65. esnoq
 66. et
 67. etak
 68. etik
 69. echki
 70. eshmoq
 71. eshik
 72. eshitmoq
 73. eshkak

[tahrirlash]

 1. oʻgay
 2. oʻgirmoq
 3. oʻgit
 4. oʻz
 5. oʻzak
 6. oʻzan
 7. oʻzga
 8. oʻzgarmoq
 9. oʻy
 10. oʻymoq
 11. oʻydim
 12. oʻydiq
 13. oʻyin
 14. oʻyinchoq
 15. oʻymoq
 16. oʻynamoq
 17. oʻynash
 18. oʻynashmoq
 19. oʻynoqi
 20. oʻkinmoq
 21. oʻkinch
 22. oʻkirmoq
 23. oʻkramoq
 24. oʻksimoq
 25. oʻksiz
 26. oʻksik
 27. oʻktam
 28. oʻlmoq
 29. oʻlaksa
 30. oʻlan
 31. oʻlaroq
 32. oʻlik
 33. oʻlim
 34. oʻlimtik
 35. oʻlchamoq
 36. oʻmgak
 37. oʻmiz
 38. oʻmrov
 39. oʻnaqay
 40. oʻngʻay
 41. oʻngʻalmoq
 42. oʻngʻarmoq
 43. oʻng
 44. oʻngmoq
 45. oʻngarmoq
 46. oʻngach
 47. oʻngir
 48. oʻnglamoq
 49. oʻpmoq
 50. oʻpirmoq
 51. oʻpich
 52. oʻpka
 53. oʻpkalamoq
 54. oʻpqin
 55. oʻpqon
 56. oʻr
 57. oʻrmoq
 58. oʻra
 59. oʻrgamchi
 60. oʻrganmoq
 61. oʻrgatmoq
 62. oʻrgimchak
 63. oʻrda
 64. oʻrdak
 65. oʻrim
 66. oʻrin
 67. oʻrindiq
 68. oʻrinlamoq
 69. oʻrkach
 70. oʻrlamoq
 71. oʻrmalamoq
 72. oʻrmon
 73. oʻrnamoq
 74. oʻrnashmoq
 75. oʻroq
 76. oʻrta
 77. oʻrtamoq
 78. oʻrtancha
 79. oʻrtoq
 80. oʻsmoq
 81. oʻsimlik
 82. oʻsimta
 83. oʻsmir
 84. oʻt
 85. oʻtmoq
 86. oʻta
 87. oʻtamoq
 88. oʻtik
 89. oʻtin
 90. oʻtinmoq
 91. oʻtinch
 92. oʻtirmoq
 93. oʻtkazmoq
 94. oʻtkinchi
 95. oʻtkir
 96. oʻtmas
 97. oʻtmish
 98. oʻtov
 99. oʻtoq
 100. oʻtroq
 101. oʻttiz
 102. oʻtqazmoq
 103. oʻtqizmoq
 104. oʻxchimoq
 105. oʻxshamoq
 106. oʻxshash
 107. oʻxshovsiz
 108. oʻch
 109. oʻchmoq
 110. oʻchakishmoq
 111. oʻchirgich
 112. oʻchlamoq
 113. oʻchoq
 114. oʻsha
 115. oʻshanday
 116. oʻshandayin
 117. oʻshancha
 118. oʻq
 119. oʻqimoq
 120. oʻqlov
 121. oʻqloq
 122. oʻqlogʻi
 123. oʻqtalmoq
 124. oʻgʻil
 125. oʻgʻir
 126. oʻgʻirlamoq
 127. oʻgʻirliq
 128. oʻgʻlon
 129. oʻgʻri
 130. oʻgʻrincha

Q[tahrirlash]

 1. qavar
 2. qavarinqi
 3. qavariq
 4. qavarchiq
 5. qavimoq
 6. qadamoq
 7. qadoq
 8. qadoqlamoq
 9. qazi
 10. qazimoq
 11. qazilma
 12. qaznoq
 13. qazgʻoq
 14. qay
 15. qayga
 16. qayda
 17. qaydan
 18. qayer
 19. qayin
 20. qayinsingil
 21. qayir
 22. qayirmoq
 23. qayish
 24. qayishmoq
 25. qayiq
 26. qayla
 27. qayliq
 28. qaymoq
 29. qaynamoq
 30. qaynagachi
 31. qaynana
 32. qaynata
 33. qaynagʻa
 34. qayni
 35. qayon
 36. qayoq
 37. qayramoq
 38. qayragʻoch
 39. qayroq
 40. qaysi
 41. qaysiki
 42. qaytmoq
 43. qayta
 44. qaytaga
 45. qaytadan
 46. qaytanga
 47. qaytarmoq
 48. qaychi
 49. qaygʻi
 50. qaygʻirmoq
 51. qaygʻu
 52. qaygʻurmoq
 53. qalamoq
 54. qalay
 55. qaldirgʻoch
 56. qalin
 57. qalliq
 58. qaloq
 59. qalpoq
 60. qalqmoq
 61. qalqimoq
 62. qalqon
 63. qamal
 64. qamashmoq
 65. qamich
 66. qamish
 67. qamramoq
 68. qamti
 69. qamchi
 70. qamchin
 71. qanday
 72. qani
 73. qanot
 74. qancha
 75. qapishmoq
 76. qappaymoq
 77. qaramoq
 78. qaram
 79. qarama-qarshi
 80. qaramogʻ
 81. qarata
 82. qarash
 83. qarashmoq
 84. qardosh
 85. qari
 86. qarimoq
 87. qariya
 88. qarimsiq
 89. qarindosh
 90. qarich
 91. qarmoq
 92. qaroq
 93. qaroqchi
 94. qarogʻ
 95. qarsak
 96. qartaymoq
 97. qartang
 98. qarshi
 99. qargʻa
 100. qargʻamoq
 101. qargʻish
 102. qasqon
 103. qat
 104. qatim
 105. qatirma
 106. qatiq
 107. qatla
 108. qatlam
 109. qatlama
 110. qatnamoq
 111. qatnashmoq
 112. qattiq
 113. qatqaloq
 114. qachon
 115. qashimoq
 116. qashlamoq
 117. qashshang
 118. qashqa
 119. qaqildoq
 120. qaqir
 121. qaqramoq
 122. qaqshamoq
 123. qaqqaymoq
 124. qiz
 125. qizamiq
 126. qizarmoq
 127. qizdirmoq
 128. qizimoq
 129. qizil
 130. qiziq
 131. qiziqmoq
 132. qizgʻaldoq
 133. qizgʻanmoq
 134. qizgʻin
 135. qizgʻish
 136. qiy
 137. qiymoq
 138. qiya
 139. qiyin
 140. qiyiq
 141. qiyiqcha
 142. qiyma
 143. qiynamoq
 144. qiyo
 145. qiyoq
 146. qiytim
 147. qiytiq
 148. qiyshaymoq
 149. qiyshiq
 150. qiyqim
 151. qiyqindi
 152. qiyqirmoq
 153. qiygʻir
 154. qiygʻoch
 155. qil
 156. qilmoq
 157. qilich
 158. qiliq
 159. qiligʻ
 160. qiltanoq
 161. qiltiriq
 162. qimiz
 163. qimirlamoq
 164. qimron
 165. qimtimoq
 166. qin
 167. qingʻaymoq
 168. qingʻir
 169. qipiq
 170. qir
 171. qirmoq
 172. qirmoch
 173. qirov
 174. qiron
 175. qirra
 176. qirtishlamoq
 177. qirchimoq
 178. qirq
 179. qirqmoq
 180. qirgʻiy
 181. qirgʻoq
 182. qismoq
 183. qisim
 184. qisir
 185. qistamoq
 186. qistalang
 187. qisqa
 188. qisqarmoq
 189. qisqich
 190. qisqoch
 191. qichimoq
 192. qish
 193. qishki
 194. qishloq
 195. qishloqi
 196. qobiq
 197. qovjiramoq
 198. qovzoq
 199. qovin
 200. qovoq
 201. qovuz
 202. qovun
 203. qovurmoq
 204. qovurdoq
 205. qovurgʻa
 206. qovus
 207. qovushmoq
 208. qovushoq
 209. qovushqoq
 210. qovuq
 211. qoziq
 212. qozonmoq
 213. qoya
 214. qolmoq
 215. qoldiq
 216. qon
 217. qonmoq
 218. qonamoq
 219. qoniqmoq
 220. qop
 221. qopmoq
 222. qopagʻon
 223. qoplamoq
 224. qoplon
 225. qopongʻich
 226. qopchiq
 227. qopqa
 228. qopqon
 229. qopqoq
 230. qor
 231. qormoq
 232. qora
 233. qorin
 234. qorongʻi
 235. qotmoq
 236. qotishma
 237. qotma
 238. qotqoq
 239. qochmoq
 240. qochqin
 241. qochqoq
 242. qosh
 243. qoshiq
 244. qoq
 245. qoqmoq
 246. qoqi
 247. qoqilmoq
 248. qoqshol
 249. quvmoq
 250. quvlamoq
 251. quvnamoq
 252. quvonmoq
 253. quvonch
 254. quvonchiq
 255. quvramoq
 256. quduq
 257. quyi
 258. quyon
 259. quyosh
 260. quyruq
 261. quyulmoq
 262. quyuq
 263. quyqa
 264. quyqum
 265. qulon
 266. quloch
 267. quloq
 268. qumursqa
 269. qumgʻon
 270. qurmoq
 271. quramoq
 272. qurbaqa
 273. qurvaqa
 274. qurimoq
 275. qurildoq
 276. quroq
 277. qursoq
 278. quruldoq
 279. qurumsoq
 280. qurut
 281. qurushmoq
 282. qurushiq
 283. quruq
 284. quruqshamoq
 285. qurshamoq
 286. qurgʻoqchilik
 287. qurgʻur
 288. qusuq
 289. qutlamoq
 290. qutlugʻ
 291. qutulmoq
 292. qutqarmoq
 293. quchoq
 294. qoʻbiz
 295. qoʻzi
 296. qoʻzimoq
 297. qoʻzoq
 298. qoʻzgʻamoq
 299. qoʻzgʻalon
 300. qoʻy
 301. qoʻymoq
 302. qoʻyin
 303. qoʻmsamoq
 304. qoʻnmoq
 305. qoʻndoq
 306. qoʻni-qoʻshni
 307. qoʻnoq
 308. qoʻngʻiz
 309. qoʻngʻir
 310. qoʻngʻiroq
 311. qoʻpormoq
 312. qoʻra
 313. qoʻrimoq
 314. qoʻriq
 315. qoʻrqmoq
 316. qoʻrgʻon
 317. qoʻsqi
 318. qoʻtir
 319. qoʻchqor
 320. qoʻsh
 321. qoʻsha
 322. qoʻshaloq
 323. qoʻshar
 324. qoʻshimcha
 325. qoʻshin
 326. qoʻshiq
 327. qoʻshni
 328. qoʻshoq
 329. qoʻgʻirmoch

[tahrirlash]

 1. gʻalva
 2. gʻijim
 3. gʻijinmoq
 4. gʻildiramoq
 5. gʻildirak
 6. gʻinshimoq
 7. gʻingʻillamoq
 8. gʻingʻirlamoq
 9. gʻingshimoq
 10. gʻujanak
 11. gʻujum
 12. gʻulduramoq

H[tahrirlash]

 1. hangi
 2. hangramoq
 3. hid
 4. hovuch
 5. hormoq
 6. hordiq
 7. horimoq
 8. horgʻin
 9. hurmoq
 10. hurkmoq
 11. hurkak
 12. hurkovuch
 13. hoʻkiz
 14. hoʻl